De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Zorg van de Zaak: Voorbereiding cao-overleg

De cao voor Zorg van de Zaak loopt af op 30 september 2019. We willen voor de zomer een nieuwe cao kunnen afsluiten. Dat betekent dat we volgende maand willen beginnen.

De afgelopen maanden heeft De Unie een drietal keren met de werkgever gesproken. We hebben drie onderwerpen verkend die mogelijkerwijze een rol gaan spelen bij het cao-overleg. Dit zijn functiewaardering, persoonlijk budget en thuiswerken. Over deze onderwerpen is informatief gesproken. We hebben verkend hoe De Unie en de andere vakorganisaties deze onderwerpen zien, hoe de werkgever ernaar kijkt, en wat voor voorbeelden we zien bij andere bedrijven. Deze onderwerpen komen terug in de voorstellenbrief van De Unie, samen met collectieve salarisverhoging en onderwerpen die leden aandragen.

Meeschrijven aan de voorstellenbrief van De Unie? Stuur het voorstel of het onderwerp per mail naar inge.de.vries@unie.nl.

Lees hier de perspectiefnota van De Unie. In deze perspectiefnota is de zienswijze van De Unie te lezen op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden.

Cao-onderhandelingen

Het cao-overleg start op 13 maart 2019. Voorafgaand hieraan ontvangen de Unie-leden de concept-voorstellenbrief waar zij op kunnen reageren.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Of delen van informatie met De Unie? Stuur dan een e-mail naar inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.