De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Zorg van de Zaak: Uitslag enquête

Zorg van de Zaak

De enquête die door De Unie is uitgezet is gelukkig goed ingevuld. Hartelijk dank voor de hulp die daarmee is gegeven bij het opstellen van onze cao-voorstellenbrief.

 

Wat vinden de leden van De Unie?

Over tijd- en plaatsonafhankelijk werken

De vragen over dit onderwerp zijn door de leden van De Unie redelijk uniform ingevuld. Alle respondenten geven aan dat zij het belangrijk tot zeer belangrijk vinden om een deel van hun werk van uit huis te kunnen uitvoeren.

Ook geven bijna alle respondenten aan dat zij zelf willen bepalen op welke tijden ze werken en dat dit ook bij hun functie past. Helaas geldt voor ongeveer de helft van de respondenten dat zij zelf vinden dat ze onvoldoende invloed kunnen uitoefenen op hun arbeidstijden. Dit onderwerp zal door De Unie in de cao-onderhandelingen worden ingebracht.

Over opleidingen

Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan dat zij voldoende opleidingen kunnen volgen. Maar de andere helft geeft aan dat zij niet de opleidingen kunnen volgen die zij nodig hebben om hun werk te blijven doen. Deze uitslag is opvallend. Jouw werkgever stelt erg ruimhartig te zijn met opleidingen, en zegt dat opleiding juist voor een bedrijf dat bestaat van hoogwaardige professionele dienstverlening essentieel is. Ik verwacht dan ook dat er een wederzijds belang is om goede afspraken over opleiding te maken in de cao. Een groter percentage van de respondenten geeft aan dat er te weinig ruimte is om opleidingen te volgen die niet rechtstreeks te maken hebben met hun werk. Dit is een lastiger onderwerp voor de cao-onderhandelingen. De werkgever is van mening dat zij niet hoeven te investeren in opleidingen gericht op functies buiten het bedrijf. Zorg van de Zaak is, volgens de werkgever, zo groot en zo veelvormig dat medewerkers die iets anders willen doen, binnen het bedrijf voldoende mogelijkheden kunnen worden geboden.

Over de reiskosten

De respondenten spreken zich redelijk positief uit over de reiskostenvergoeding. Er zijn wel veel klachten over de leaseregeling.  De Unie zal voorstellen formuleren om de lease-regeling te verbeteren op basis van de input die in de enquête is gegeven.

  • Parttimers in ambulante functies moeten ook een leaseauto kunnen rijden
  • Bredere keuzemogelijkheid per lease-klasse
  • Betere service van de leasemaatschappij

Over collectieve salarisverhoging

De meerderheid van de leden verwacht een salarisverhoging van tussen de 3 en 4% maar zij schatten in dat de werkgever een aanmerkelijk lager percentage wil betalen. In de cao-voorstellenbrief van De Unie wordt hiermee rekening gehouden.

Andere collega’s

Ik heb ook gevraagd om de enquête door te sturen naar collega’s die geen lid zijn van De Unie. Deze collega’s geven in het algemeen vergelijkbare uitkomsten als de leden van De Unie. Enkele opvallende uitzonderingen waar de collega’s die geen lid zijn van een vakorganisatie andere antwoorden geven dan de leden van De Unie:

  • Een hogere verwachting van de te realiseren collectieve salarisverhoging en een positievere inschatting van de collectieve salarisverhoging die de werkgever wil betalen.
  • Het voorstel om een 13e maand in te voeren.
  • Een positiever beeld van de mogelijkheid om opleidingen te kunnen volgen.
  • Het voorstel om de thuiswerkplek te faciliteren.

Hoe gaat het verder?

De Unie-leden ontvangen rond 25 maart 2019 de concept-voorstellenbrief van De Unie. Zij kunnen hierop reageren tot 3 april 2019. Het cao-overleg start op 10 april 2019.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Of delen van informatie met De Unie? Neem dan contact met mij op via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.