De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Zorg van de Zaak: Cao-voorstellen

Zorg van de Zaak

De onderhandelingen voor de nieuwe cao voor Zorg van de Zaak beginnen op 10 april 2019.

De Unie start de onderhandelingen met een voorstellenbrief. Deze voorstellenbrief is de leidraad voor de onderhandelingen. De leden van De Unie beslissen over de inhoud van de voorstellenbrief. Er is een concept opgesteld. De concept-voorstellenbrief is hier te lezen.

Een toelichting op de verschillende voorstellen is hier te lezen. De Unie-leden kunnen tot uiterlijk 3 april 2019 laten weten of zij het eens zijn met deze voorstellenbrief.

Voor vragen neem contact op met de belangenbehartiger via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.