De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Zoetwaren: Eerst huiswerk af, dan cao

De huidige cao Zoetwaren is alleen door De Unie ondertekend. In deze cao zijn afspraken gemaakt om aantal zaken uit te werken gedurende dit cao-jaar. Duurzame inzetbaarheid, roosters en het thema flexwerk versus baanzekerheid zijn de onderwerpen die uitgewerkt moeten worden. Om diverse redenen is dat niet gebeurd.

De Unie heeft in de eerste cao-onderhandeling voor de nieuwe cao er dan ook voor gepleit om eerst het huiswerk af te maken van de huidige cao en dan pas met voorstellen te komen voor een nieuwe cao. Collega vakorganisaties FNV en CNV hadden wel een voorstellenbrief ingediend, de werkgevers eveneens niet.

Inmiddels zijn er procesafspraken gemaakt dat bovengenoemde onderwerpen concreet worden uitgewerkt. Aangezien dit waarschijnlijk veel tijd in beslag zal nemen, zal De Unie nu ook met cao-voorstellen komen.

Hieronder staan onze conceptvoorstellen waarop tot 6 december 2018 kan worden gereageerd via victor.kloos@unie.nl.

Loon

Gezien de huidige economie en het landelijk arbeidsvoorwaardenbeleid van De Unie, zetten wij in op een structurele loonsverhoging van 4% per 1 januari 2019.

Bewust kiezen

De Unie zet in op voortzetting en indien nodig uitbreiding van de faciliteiten rond loopbaanscans. De Unie stelt voor om hieraan toe te voegen dat werknemers de gelegenheid krijgen om eens in de 3 jaar een financiële foto te laten maken. Hierbij wordt inzicht verkregen over de huidige en toekomstige financiële positie.  Werknemers krijgen met beide instrumenten meer mogelijkheden om bewust keuzes te maken, bijvoorbeeld tussen werk en privé.

Mantelzorg en vaderschapsverlof

Mantelzorg is heel belangrijk. De Unie stelt voor om een mantelzorgscan in de organisaties uit te voeren – in samenwerking met de Stichting Werk en Mantelzorg – om zo te kijken hoe mantelzorg gefaciliteerd wordt en of de faciliteiten moeten worden uitgebreid in de toekomst.

De Unie stelt voor het betaald vaderschapsverlof uit te breiden naar 10 dagen.

Praat mee

Geef aan wat belangrijk is. Of geef een mening over bovenstaande punten of zijn er nog meer punten die nu geregeld moeten worden in de cao? Stuur dan een e-mail naar victor.kloos@unie.nl.