De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Zit je in een verbetertraject na een slechte beoordeling? Wat nu?

Aan het einde van het jaar vinden vaak beoordelingsgesprekken plaats. Uiteraard hoop je dat dit een positief gesprek is, maar soms is het zo dat de werkgever vindt dat je niet naar verwachting functioneert*. Dat is geen leuk nieuws, maar hoe ga je hierna verder? Als je werkgever vindt dat je niet goed functioneert dan zal de werkgever je in de gelegenheid moeten stellen om dit functioneren te kunnen verbeteren. Er kan dan een verbetertraject opgezet worden.

*Let wel, het niet naar behoren functioneren mag geen gevolg zijn van ziekte.

Het is belangrijk dat de werkgever aangeeft wat de gestelde functie eisen zijn en op welke punten de werkgever verbetering wenst. Dit zal ook tijdens een persoonlijk gesprek besproken kunnen worden. De werkgever dient te onderzoeken en na te vragen hoe het functioneren verbeterd kan worden en of hij daarin kan bijdragen, bijvoorbeeld door scholing. Het mag van de werkgever verwacht worden dat hij jou daarin ondersteunt en begeleidt. Het bieden van coaching of scholing is daarvan een voorbeeld. Probeer, ook al is de boodschap van onvoldoende functioneren niet prettig, een positieve insteek te hebben en te kijken wat jij nodig hebt om je functioneren te veranderen. Een verbetertraject is bedoeld om je de kans te geven jouw functioneren te verbeteren. Deze verbeterpunten moeten voor beide partijen duidelijk zijn en worden vastgelegd in een verbeterplan. De verbeterpunten moeten daarom ‘SMART’ geformuleerd zijn. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Het verbetertraject wordt tussentijds geëvalueerd.

Hoe lang een verbetertraject duurt, is afhankelijk van de situatie. Het is onder andere afhankelijk van de duur van het dienstverband en de omstandigheden op het werk. Een verbetertraject van zes maanden is niet ongebruikelijk. De duur van een verbetertraject kan dus per geval verschillen.

Aan het einde van het verbetertraject wordt geëvalueerd en beoordeeld of er sprake is van een verbetering en of je naar behoren functioneert.

Vaak zal dat het geval zijn. Wat nu als dat toch niet zo is?

De werkgever kan het verbetertraject verlengen. Soms stelt de werkgever op dat moment voor om, in onderling overleg, je een andere functie aan te bieden of om uit elkaar te gaan. De werkgever dient er in ieder geval voor te zorgen dat je een reële kans op verbetering hebt gehad. Het kan ook zo zijn dat de werkgever, na het verlengde traject, nog steeds vindt dat je niet naar behoren functioneert en niet de verwachting heeft dat dit op termijn wel gaat verbeteren. In dat geval zou de werkgever je voor kunnen stellen om je in een andere functie te plaatsen, je een voorstel te doen voor de beëindiging van jouw dienstverband of hij kan ontslag aanvragen bij de kantonrechter. Zit jij in deze situatie? Laat je dan juridisch voorlichten over jouw situatie.

Als je vragen hebt, dan kun je gerust contact opnemen met ons. Wij beantwoorden graag je vragen en helpen je verder. Je kunt ons bereiken door te bellen naar 0345 851 963 of je kunt mailen naar: sc@unie.nl.