De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Woondiensten: onderhandelingsresultaat cao bereikt

Verheugd kan De Unie mededelen, dat wij donderdag 4 juli 2019 een onderhandelingsresultaat hebben bereikt. “Slechts” een half jaar na afloop van de vorige cao, ligt er nu dan een onderhandelingsresultaat voor een tweejarige cao. Lees hier de tekst van het onderhandelingsresultaat.

Is geduld een schone zaak?

Wellicht denk je “heb ik hiervoor nu zo lang moeten wachten?” Dan kan ik alleen maar meevoelen. Toch hoop ik dat de Unie-leden blij zijn met het resultaat en dat zij voor stemmen. De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen. Stemmen kan tot 16 augustus 2019.

Kleine verbetering na eindbod werkgevers

Het nu behaalde resultaat is een kleine verbetering ten opzichte van het eindbod dat werkgever had neergelegd. Met de afspraak over de vergoeding van de WW-premie is uiteindelijk een acceptabel resultaat neergelegd.

Vijf onderhandelingsrondes hebben we nodig gehad

De Unie had ingezet op een snelle onderhandeling. Onze eigen achterban, maar ook die van andere partijen hadden aangedrongen op een snelle onderhandeling, omdat iedereen het absurd vindt dat de cao-onderhandelingen bij de Woondiensten zo lang moeten duren. De medewerkers, maar ook zeer vele directies en bestuurders hebben de cao-partijen laten weten het irritant te vinden en willen nu eindelijk eens dat de cao snel en tijdig wordt afgesloten. De Unie heeft die wens serieus genomen en haar voorstellenbrief zo beperkt mogelijk gehouden en een bescheiden loonsverhoging gevraagd, te weten 4% over 2019. Wij hadden Unie breed en specifiek in één corporatie, enquêtes uitgezet die geleid hebben tot onze realistische loonvraag. Kijkend naar het uiteindelijk resultaat (3% en later werd dat 3,25% over 2019) blijkt dus dat De Unie een zeer haalbare loonvraag heeft neergelegd bij werkgevers. Wat De Unie betreft hadden we dit resultaat dus veel sneller kunnen bereiken. Vertel alle collega’s dit, zodat zij lid worden en we de volgende cao wel snel kunnen afsluiten!

Een snelle onderhandeling was voor ons heel erg belangrijk. Wij hebben dan ook opgelet of er “onnodige” vertragingen waren. Alle partijen hebben aangegeven een snelle cao-onderhandeling te willen voeren. Echter in het vuur van het gevecht werd deze wens toch wel vergeten. Werkgeverszijde en de collegabonden konden elkaar niet vinden en wilden geen compromis sluiten. Als Unie zaten wij er tussenin, maar konden op dat moment ook geen brug slaan. De eerlijkheid gebied mij ook toe te geven, dat de argumenten van werkgever zwak waren en meer gepaard gingen met dreigingen dan met argumentatie. Terwijl de collegabonden alle voorstellen zeer goed hadden beargumenteerd en zij ook erg creatief aan het zoeken waren om tot oplossingen te kunnen komen.

Opschorten onderhandeling

Werkgever gooide een eindbod op tafel. Op zich is dat geen foute zet, immers werkgever vond, dat ze voldoende geboden had en als praten dan geen zin meer heeft, hoeft het proces niet te vertragen. Werknemerszijde accepteerde dit niet en ging het land in om toe te lichten wat er nu eigenlijk voorlag en waarom dat niet voldoende koopkracht geeft.

Elkaar toch gevonden

De collegabonden en werkgeverszijde verdienen een dik compliment, omdat ze tijdens de opschorting elkaar toch in de gaten hielden en getracht hebben om weer in gesprek te komen. Dit is gelukt en uitgewerkt in ons formele overleg op 4 juli 2019.

Contact

Vragen? Neem contact op met de belangenbehartiger via e-mail edith.werger@unie.nl of bel 06-5252 2054.