De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Woondiensten; Doe mee met het arbeidsmarktonderzoek 2019

Hoe tevreden ben je met je werk? Hoe zie je de toekomst binnen jouw corporatie? Kun je makkelijk voldoen aan de eisen die het werk aan je stelt?

Deze en andere vragen komen aan bod in het Arbeidsmarktonderzoek 2019.

Je kunt meewerken aan het onderzoek door op de link te klikken in de e-mail die je, als het goed is, hebt ontvangen van je werkgever.

  • Het onderzoek is een initiatief van FNV, CNV, De Unie, AEDES en FLOW.
  • Alle werknemers van alle woningcorporaties in Nederland worden uitgenodigd om mee te doen.
  • Het onderzoek wordt uitgevoerd door de samenwerkende onderzoeksbureaus Panteia en Etil.
  • Jouw deelname aan het onderzoek en je antwoorden blijven anoniem.
  • Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Je kunt het invullen van de vragenlijst onderbreken (je antwoorden worden automatisch bewaard).

Als blijk van dank voor het invullen van de vragenlijst krijg je toegang tot een online rapportage waarin je de resultaten van de medewerkers van jouw corporatie kunt vergelijken met die van andere corporaties.

Heb je vragen over dit onderzoek? Of heb je geen email van je werkgever ontvangen en wil je wel graag meewerken aan het onderzoek en de vragenlijst invullen? Neem dan contact op met de projectleider bij onderzoeksbureau Etil: Evert Webers – e.webers@etil.nl  – 06 247 213 99.