De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Woondiensten: cao-onderhandeling opgeschort

De vierde onderhandelingsronde op woensdag 20 maart jl. voor een nieuwe cao Woondiensten heeft niet tot een akkoord geleid. Vakbonden hadden graag een nieuwe cao afgesloten. Maar werkgevers bleken uiteindelijk niet bereid structureel koopkrachtbehoud voor alle corporatiemedewerkers te realiseren.

Onderhandelingsproces

Na de vorige ronde (op 20 februari) spraken partijen af ieder intern overleg te voeren over de voortgang van de onderhandelingen. Dit overleg was bedoeld om de mogelijkheden van een ruimer mandaat te bespreken. En om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen voor de impasse die dreigde te ontstaan. Bij de start van de vierde onderhandelingsronde bleek al snel dat vakbonden dit interne overleg wél hadden gevoerd. Aedes had haar beleidsadviescommissie slechts geïnformeerd.

Over alle andere onderwerpen konden partijen tot overeenstemming komen. Er werd ook gekeken naar een langere looptijd van de cao. De meningen over de loonontwikkeling liepen echter te ver uiteen. Dit vooral ook tegen de achtergrond dat een groot deel van het personeel te maken gaat krijgen met een aanpassingsbedrag.

Discussie over loon

In een uiterste poging om er uit te komen waren de gezamenlijke vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie bereid om ver te gaan. Om tot een akkoord te komen, legden zij voor 2019 een looneis van 3,75% op tafel. Zij toonden zich zelfs bereid om dit percentage te spreiden over het jaar. Werkgevers bleven echter bij hun bod van 3% structurele loonsverhoging in 2019. Voor het eerste halfjaar van 2020 boden zij 1%. Daarbij hadden ze alleen nog enkele kleine éénmalige uitkeringen te vergeven. “Werkgevers zullen met een prachtig verhaal komen dat 3% loonsverhoging in deze tijd mooi is. En verantwoord voor de corporaties. Maar als je te maken krijgt met een aanpassingsbedrag hou je daar maar 2% van over. De inflatie is op dit moment 2,6%. Dus dan kun je zelf uitrekenen dat je daar aan tekort komt om op de langere termijn je koopkracht te behouden.” zegt Janneke Waage, onderhandelaar voor de FNV. “Eenmalige uitkeringen zijn vervolgens niet de oplossing. De corporatiemedewerkers hebben een achterstand in de stijging van hun pensioengevend loon opgelopen. Dat komt juist door al die eenmalige uitkeringen. In vergelijking met de rest van Nederland gaat dat om zo’n 4,5% in de afgelopen tien jaar” aldus Janneke. “Daarbij krijgen bijvoorbeeld uitzendkrachten zo’n eenmalige uitkering helemaal niet. En ook medewerkers met een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering profiteren niet van een eenmalige uitkering, Het UWV roomt het bedrag volledig af.”

Waardering?

Aedes schreef bij de start van de onderhandelingen in haar voorstellenbrief waardering te hebben voor de waardevolle bijdragen die alle corporatiemedewerkers iedere dag leveren. Werkgevers gaven er blijk van oog te hebben voor het feit dat het werk verandert en er bepaald niet eenvoudiger op wordt. Vakbonden vinden het treurig te moeten constateren dat het hier mooie woorden op papier betreft. “Waaruit blijkt nou die waardering, als dat wat je te bieden hebt, voor een groot deel van je personeel op de langere termijn leidt tot koopkrachtverlies?” vraagt Robbim Heins, onderhandelaar namens CNV Vakmensen zich af. “Bovendien is er ruimte voor een extra loonsverhoging. De economische groeicijfers zijn positief en optimistisch. De werkgelegenheid trekt fors aan en voor diverse functies wordt melding gemaakt van krapte op de arbeidsmarkt. Om in de concurrentieslag met andere sectoren aantrekkelijk te blijven is een forse structurele loonsverhoging op zijn plaats.” Onderhandelaar Edith Werger van De Unie voegt daar aan toe: “Zoals we eerder gezien hebben, voegt Aedes de daad niet bij het woord. Partijen hebben bij de start van de onderhandelingen de intentie uitgesproken om snel tot een akkoord te komen. In dat kader is het buitengewoon zuur te moeten constateren dat Aedes de afgelopen maand niet heeft benut om tot oplossingen te komen”.

Vakbonden zullen de situatie die nu is ontstaan met hun leden gaan bespreken. Wil je een informatiebijeenkomst bij jou in de corporatie organiseren? Laat het ons weten en we maken een afspraak! Je kunt ons bereiken door een email te sturen naar edith.werger@unie.nl.