De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Werkoverleg bij ING

Namens De Unie heb ik samen met de andere vakbonden het hele jaar door elke 3e donderdag van de maand overleg met HR. Aansluitend spreken we ook met DB COR. Op de agenda van het overleg staan onderwerpen die de bank en/of de vakorganisaties aandragen. Meestal zijn er ING’ers als gast bij om een onderwerp of afdeling toe te lichten. De onderwerpen die we bespreken, hebben een relatie met de afspraken in de cao, het sociaal plan, pensioenregeling, wetgeving, de praktijk en bedrijfsvoering van ING. Ook worden er punten besproken van Unie-leden.

Sociaal plan

Per 1 januari 2019 kunnen medewerkers niet langer dan twee jaar in uitgestelde bemiddeling zijn. In enkele tientallen gevallen werd daar vanaf geweken. Na twee jaar moet er of gewoon werk zijn of afscheid worden genomen met het sociaal plan. Er wordt door HR met de betreffende medewerkers en managers persoonlijk over dit besluit gecommuniceerd.

Met de Belastingdienst wordt gesproken over de toepassing van de RVU bij preventieve mobiliteit en de remplaçanten-regeling. De fiscus heeft daar nu een uitspraak over gedaan. ING en de bonden gaan deze uitspraak nog nader bestuderen.

Tijdelijke opdracht; in het detacheringscontract is nu opgenomen dat als terugkeer naar de eigen werkplek niet mogelijk is, onder welke condities na afloop dan het sociaal plan individueel van toepassing is.

Bij HR is preventieve mobiliteit afgekondigd voor een aantal onderdelen. Er is door Bart Reintjes van HR een toelichting gegeven op de aanleiding ervoor. De vakorganisaties wilde meer weten wat dit betekent voor de continuïteit van kennis en eventuele verschuiving van werk naar ING HR Global.

Pensioen

De nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2019 is nu echt rond en het contract is getekend. Ook het bestuur van het pensioenfonds ICP heeft cao-partijen laten weten dat het fonds de regeling kan uitvoeren. De pensioenregeling is onderdeel van de cao en aangemeld bij het Ministerie van SZW.

Step-up en Performance Day bij Tech

We zijn bijgepraat door HRBP Athena Koekkoek over de werking van Step-up en de integratie met Performance Day bij Tech. Met Performance Day wil Tech het vakmanschap van de medewerkers naar een hoger plan tillen en een cultuur creëren die echt het verschil kan maken. Daarom houdt Tech een sterke focus op de ontwikkeling van de medewerkers. Dit doet men door performance afspraken te maken in Step-up. Ook worden de groei en functievolwassenheid geëvalueerd met Performance Day.

Overleg DB COR

De kandidaten voor de nieuwe medezeggenschap zijn nu binnen. Voor bijna alle medezeggenschapsonderdelen worden er verkiezingen gehouden die vanaf 18 januari gaan lopen.

Reactie

Naar aanleiding van deze ledenbrief een reactie geven? Mail mij dan via emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-52522074.