De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Welke soorten zorgverlof zijn er?

 

Bestaan jouw wekelijkse werkzaamheden niet alleen maar uit werkzaamheden voor een werkgever? Maar verzorg je ook iemand uit je naaste omgeving? Dan krijg je te maken met zorgverlof! In deze blog delen we welke soorten zorgverlof er zijn, in welke situatie ze toepasbaar zijn, wat ze inhouden en wat er allemaal bij komt kijken. 

Soorten zorgverlof

In Nederland bestaan er drie soorten verlof die je kan gebruiken voor de zorg van een naaste.

  • Calamiteitenverlof
  • Kortdurend zorgverlof
  • Langdurig zorgverlof

Welk soort zorgverlof op jouw situatie van toepassing is en wanneer je daar recht op hebt, leggen we hieronder uit.

Calamiteitenverlof, voor onverwachte gebeurtenissen

Een verzoek tot calamiteitenverlof (of kort verzuimverlof) dien je vaak in bij onverwachte gebeurtenissen. Je hebt recht op calamiteitenverlof als er dus sprake is van zeer bijzondere persoonlijke of onvoorziene omstandigheden, waarvoor je noodgedwongen vrij moet nemen.

Denk bij calamiteitenverlof aan verlof om de eerste opvang van je zieke kind te regelen, zodat je deze direct van school kunt halen. Heb je daarna geen opvang kunnen regelen om je zieke kind thuis te kunnen verzorgen, dan kun je een verzoek indienen voor kortdurend zorgverlof.

Calamiteitenverlof kun je ook voor andere zaken inzetten, bijvoorbeeld inbraak in je woning, bevalling van je partner of een sterfgeval in de familie. Hierin speelt zorg geen rol.

Waar moet je rekening mee houden bij calamiteitenverlof?

Wanneer je door een noodgeval niet of niet op tijd op je werk kunt verschijnen, moet je dit zo snel mogelijk bij je werkgever aangeven. Ook als je eerder weg moet door een noodgeval, wordt dit van je verwacht. Uiteraard vertel je je werkgever wat de situatie is en hoe lang je denkt afwezig te zijn. Een werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren. Wel kan je werkgever van je vragen om achteraf aan te tonen waarom het calamiteitenverlof noodzakelijk was.

Het calamiteitenverlof kan van een paar uur tot een paar dagen duren. Uiteraard is dit volledig afhankelijk van de situatie. De lengte van het calamiteitenverlof heeft geen impact op je salaris, je werkgever betaalt je salaris gewoon door. Calamiteitenverlof is echt bedoeld om noodmaatregelen te nemen!

Kortdurend zorgverlof, voor noodzakelijke zorg

Is er sprake van kortdurend zorgverlof, dan heb je recht om je zieke kind, partner of ouder de noodzakelijke zorg te geven. Eigenlijk kun je kortdurend zorgverlof voor iedereen die zich in jouw directe kring bevindt opnemen. Dus ook voor je broers, zussen, ouders, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden.

Voorwaarden kortdurend zorgverlof

Er gelden wel voorwaarden voor het opnemen van kortdurend zorgverlof.

  • Je bent de enige die de noodzakelijke zorg kan geven;
  • Je voert deze zorg daadwerkelijk uit.

Voor een naaste die in het ziekenhuis ligt, kun je meestal geen kortdurend zorgverlof opnemen. De zieke krijgt dan al verzorging, waardoor jouw zorg ‘nutteloos’ is.

Waar moet je rekening mee houden bij kortdurend zorgverlof

Tijdens je kortdurend zorgverlof heb je recht op maximaal 2 keer de afgesproken uren die je per week werkt per 12 maanden. Werk je 40 uur per week, dan heb je per 12 kalendermaanden recht op 80 uur kortdurend zorgverlof. De voorwaarde is dus wel dat de zieke verzorging nodig heeft en jij – gezien de concrete omstandigheden van het ziektegeval – de enige bent die de noodzakelijke zorg kan geven.

Neem je kortdurend zorgverlof op? Houd dan ook rekening met minder loon. Tijdens kortdurend zorgverlof krijg je tenminste 70% van je salaris. Als dat minder is dan het minimumloon, ontvang je het minimumloon. In je cao kunnen hier overigens andere afspraken over zijn gemaakt.

Langdurig zorgverlof, voor langere ziekteperiodes

Je kan van langdurig zorgverlof gebruikmaken als er iemand uit je omgeving zorg nodig heeft in verband met een ziekte die levensbedreigend is. Ook voor iemand uit je naaste omgeving die langere tijd ziek of hulpbehoevend is, kun je langdurig zorgverlof opnemen. De voorwaarde is dan wel dat jij de enige bent die deze noodzakelijke zorg kan geven.

Waar moet je rekening mee houden bij langdurend zorgverlof

Bij langdurend zorgverlof heb je per 12 maanden recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week werkt aan verlof. Werk je dus 40 uur per week, dan heb je recht op 240 uur langdurend zorgverlof per 12 maanden.

Houd tijdens een periode van langdurend zorgverlof rekening met het feit dat je geen salaris krijgt uitbetaald. Je verliest namelijk het recht op salaris bij dit type zorgverlof. Hierover kunnen in je cao of bedrijfsreglement afwijkende afspraken staan. Check dit dus altijd voordat je langdurig zorgverlof opneemt.

Wanneer heb je recht op zorgverlof?

Je hebt recht op zorgverlof als iemand in jouw omgeving ziek is geworden. Afhankelijk van de ziekteperiode vraag je het juiste soort zorgverlof aan bij je werkgever.

Is er op jouw arbeidscontract een cao van toepassing? Of bestaat er binnen de organisatie een afsprakenovereenkomst vanuit de ondernemingsraad of een bedrijfsreglement? Dan kunnen daarin andere afspraken over deze vormen van bijzonder verlof zijn opgenomen. Check dus altijd de afspraken hierover voordat je zorgverlof opneemt.

Heb je vragen?

Is dit momenteel een actueel thema voor jou en heb je vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 851 963, maar je kunt ons ook mailen via SC@unie.nl.

Meer nieuws ontvangen?

Ben je geen lid van De Unie, maar wil je wel graag updates ontvangen over werk, zorg en inkomen? Meld je dan aan als volger van De Unie via onze website.