De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Metaal en Techniek: Werkgevers nog steeds niet onderweg naar een nieuwe cao

Weinig vooruitgang in de cao Metaal en Techniek

Na 3 ronden overleg staan we nog steeds met lege handen. De vorige keer hoopten wij nog dat we stappen konden zetten richting een nieuwe cao. Helaas is dat (wéér) niet gelukt.

 

Na een hele dag en avond onderhandelen hebben de werkgevers nog steeds geen loonbod gedaan en zijn er op een beperkt aantal punten met name verslechteringsvoorstellen gedaan. Zo willen de werkgevers het seniorenverlof aanzienlijk verslechteren door de startleeftijd op te schuiven naar 58 jaar. De pilot rond het Generatiepact wil men voortzetten, maar men wil géén recht op een Generatiepact introduceren. Op heel veel voorstellen van De Unie en de overige vakbonden is zelfs nog helemaal niet gereageerd.

Dit betekent helaas dat er nog steeds geen nieuwe cao is. De werkgevers blijven dus grotendeels vaag over hun inzet. Wel hebben ze uitgesproken dat ze graag een nieuwe cao willen afsluiten.

Hoe nu verder

Het wordt nu tijd voor de werkgevers om op alle punten duidelijk met voorstellen te komen. De druk om tot een akkoord te komen wordt nu erg groot, maar werkgevers hebben nog één kans en wel op 21 mei 2019. Op die dag is het allerlaatste overleg gepland en moet het gaan gebeuren!

Kijk in de tussentijd voor meer informatie op onze speciale facebookpagina:

www.facebook.com/ikbenmetaal

Onze vlogs zijn te bekijken op YouTube:

http://bit.ly/IkBenMetaalYouTube

Uiteraard is alle informatie ook terug te vinden op:

www.unie.nl/metaal

Download hier dit bericht om te verdelen onder de collega’s.