De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Wat zijn mijn rechten bij een min-maxcontract?

Over min-maxcontracten bestaan veel vragen. Maar naast de precieze definitie van een min-maxcontract, bestaan er ook een hoop vragen over de rechten die jij als werknemer bij zo’n contract hebt. Daarom vertellen we in deze blog meer over jouw rechten bij een min-maxcontract, leggen we uit hoe het zit met je loon en gaan we in op het ontslagrecht bij een min-maxcontract.

Wat is een min-maxcontract?

Een min-maxcontract is een flexibel contract waarbij je met je werkgever afspreekt hoeveel uur je minimaal en hoeveel uur je maximaal per week moet werken. Het minimum aantal uren dat je moet werken, worden de garantie-uren genoemd. Goed om te weten natuurlijk. Want met deze informatie weet jij precies hoeveel je maandelijks minimaal gaat verdienen.

Voor de uren die je boven het minimum hebt afgesproken, kun je door je werkgever worden opgeroepen. Je bent dan ook verplicht om aan de oproep gehoor te geven. Als je wordt opgeroepen voor meer dan het aantal maximum uren, dan kun je met een gerust hart de oproep weigeren. Dit neemt niet weg dat een min-maxcontract gezien moet worden als een arbeidscontract. Dit betekent dat het normale ontslagrecht van toepassing is. Daarover later meer.

Hoe zit het met je loon bij een min-maxcontract?

De garantie-uren, dus het minimumaantal uren dat je moet werken, worden altijd uitbetaald. Ook als jij niet wordt opgeroepen. (Vandaar dat je met deze garantie-uren precies weet hoeveel je maandelijks minimaal verdient.) De werkgever kan jou niet verplichten om de niet-gewerkte uren op een later tijdstip in te halen. Zoals bij een normaal arbeidscontract, krijg je uiteraard wel loon uitbetaald over het totaal gewerkte uren.

Kan ik mijn garantie-uren nog veranderen?

Dat je een minimum aantal uren hebt afgesproken, wil nog niet zeggen dat dit niet meer aangepast kan worden. Je zou je werkgever kunnen vragen om het aantal garantie-uren naar boven of onder bij te stellen. Ook bestaat er een begrip dat gaat onder de naam ‘rechtsvermoeden arbeidsomvang’.

Dit houdt in dat, als je drie maanden of langer structureel meer uren dan je garantie-uren hebt gewerkt, wordt vermoed dat je arbeidsomvang gelijk is aan het gemiddelde per maand in de drie voorafgaande maanden.

Een voorbeeld: je hebt een min-maxcontract voor minimaal 12 tot maximaal 24 uur per week. Gedurende een periode van drie maanden heb je structureel 20 uur per week gewerkt. Je arbeidsomvang (en dus óók je garantie-uren) wordt dan vermoed op 20 uur in de week in plaats van 12 uur per week. Let op! Er zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als je werkgever kan aantonen dat het gaat om een uitzonderlijk drukke periode, waardoor de tijdelijke verhoging niet representatief is voor de gemiddelde arbeidsomvang.

Hoe zit het met ontslag bij een min-maxcontract?

Omdat het normale ontslagrecht van toepassing is, kan je werkgever je niet zomaar ontslaan. De normale regels gelden. Een tijdelijk contract loopt van rechtswege af op de afgesproken einddatum en een vast contract kan alleen beëindigd worden als de werkgever toestemming heeft van het UWV. (Of als de kantonrechter het contract ontbindt of met wederzijds goedvinden.) Het is dus niet zo dat je contract eindigt op het moment dat je niet meer wordt opgeroepen.

Wist je dat:

  • je recht hebt op minimaal 3 uur loon per oproep als er in je contract geen vaste werktijden zijn afgesproken en je minder dan 15 uur per week hebt gewerkt of een nul-urencontract hebt? Je werkgever moet dan dus per oproep minimaal 3 uur loon uitbetalen. Dus, als je maar één uur hebt gewerkt en geen vaste werktijden hebt afgesproken, heb je recht op minimaal 3 uur loon.
  • je werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft? Dit houdt in dat je werkgever je loon door moet betalen, wanneer je door een risico gelegen aan de kant van je werkgever niet meer hoeft te werken. Je werkgever moet die misgelopen uren dan alsnog uitbetalen. Let wel op. In je cao of arbeidsovereenkomst kan hiervan worden afgeweken. Zo kan afgesproken worden dat voor de eerste zes maanden van je contract geen loondoorbetalingsverplichting geldt voor de werkgever. Deze periode van zes maanden kan verlengd worden als het gaat om incidentele werkzaamheden of werkzaamheden die geen vaste omvang kennen.Let wel op: in je cao kan de periode van 6 maanden verlengd worden als er sprake is van incidentele werkzaamheden of werkzaamheden die geen vaste omvang kennen.
  • als je ziek bent, je recht hebt op doorbetaling van je loon voor de dagen dat je bent ingeroosterd?
  • je volgens de wet recht hebt op minimaal 70% van je loon voor je garantie-uren bij ziekte? De eerste 52 weken behoudt je minimaal recht op het geldende minimumloon, ook als dit bedrag hoger is dan 70% van het afgesproken loon.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je hierbij helpen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963 en je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.

Meer nieuws ontvangen?

Ben je geen lid van De Unie, maar wil je wel graag updates ontvangen over werk, zorg en inkomen? Meld je dan aan als volger van De Unie via onze website.