De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Wat zijn de cruciale beroepsgroepen?

bussen in nederland rijden

Het kabinet heeft besloten om basisscholen en de buitenschoolse opvang tot en met in ieder geval 9 januari te sluiten. Zo hoopt het verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Alleen mensen met een cruciaal beroep mogen hun kinderen naar de noodopvang brengen; zo kunnen zij zich inspannen om de samenleving draaiende te houden. Maar wat zijn de cruciale beroepen? En hoe zit het precies met de opvangregeling? Je leest het hier.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in

De cruciale beroepen

Speciaal voor deze coronacrisis heeft de overheid een lijst samengesteld van de cruciale beroepen:

 • Personeel werkzaam in vitale processen.
 • Vervoer van personen en goederen over het spoor en de weg, waaronder openbaar vervoer en het transport van brandstoffen, zoals kolen, olie, benzine en diesel.
 • Post- en pakketbezorging.
 • Zorg- en jeugdhulp-verlening, en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Mensen die noodzakelijke werkzaamheden verrichten na een overlijden van personen.
 • Medewerkers van onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld voor afstandsonderwijs en examens.
 • Mensen die kinderopvang mogelijk maken.
 • Noodzakelijke processen in de voedselketen: iedereen in supermarkten, bakkerijen, slagers, vis- en groenteverkoop en andere winkels voor de verkoop van levensmiddelen. Ook anderen die hieraan bijdragen, vallen hieronder: denk aan de distributieketen, industrie en boeren die de voedselketen in stand houden.
 • Inzameling, vervoer, verwerking en recycling van afval, afvalwater en vuilnis.
 • Medewerkers van nieuwsmedia gericht op de informatievoorziening aan de samenleving.
 • Inzet politie, brandweer, ambulancezorg, meldkamerprocessen, GHOR, crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s.
 • Noodzakelijke overheidsprocessen bij het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en rechterlijke macht die gericht zijn op dienstverlening aan burgers. Het gaat bijvoorbeeld om het democratisch proces en volksvertegenwoordigers, uitbetaling van uitkeringen en toeslagen, uitgifte van vergunningen, reclassering, gerechtsdeurwaarders, burgerzaken, consulaten en ambassadeurs, justitiële inrichtingen, forensische klinieken en noodzakelijke processen in de asielketen.
 • Beroepen gericht op verkrijging van officiële documenten, zoals fotografen en fotostudio’s.
 • Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen: denk aan schoonmaak, reparatie, beveiliging, handhaving, toezicht en ICT.

Op de website van de Rijksoverheid vind je een actueel overzicht van de cruciale beroepsgroepen en vitale processen.

Recht op opvang

Werkt een van de ouders in een cruciaal beroep? Dan kun je je kinderen naar de noodopvang brengen. Ook kinderen in een kwetsbare positie kunnen naar de noodopvang. Of ze ook in de kerstvakantie naar de noodopvang kunnen, hangt af van de openingstijden van de buitenschoolse opvang – scholen zijn in ieder geval gesloten in de vakantieperiode.

Meer weten

We schreven alle veelgestelde vragen rond corona en je werk voor je uit. Heb je vragen over dit artikel, de tijdelijke ‘opvangregeling’ of andere gevolgen van corona op je werk? Neem gerust contact met ons op. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur: sc@unie.nl en 0345 851 963.