fbpx
De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Wat zijn de cruciale beroepsgroepen?

bussen in nederland rijden

Het kabinet heeft gisteren besloten om alle scholen en kinderopvang tot en met 19 januari te sluiten. Alleen mensen die werken in een cruciale beroepsgroep mogen hun kinderen naar school of de opvang brengen; zo kunnen zij zich inspannen om de samenleving draaiende te houden. Maar wat zijn de cruciale beroepen? En hoe zit het precies met de opvangregeling? Je leest het hier.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in

De cruciale beroepen

Speciaal voor deze coronacrisis heeft de overheid een lijst samengesteld van de cruciale beroepsgroepen. Wie werkt in deze groepen, zorgt ervoor dat onze samenleving blijft draaien tijdens de crisis. Dit zijn de cruciale beroepsgroepen volgens de Rijksoverheid:

 • Personeel werkzaam in vitale processen.
 • Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
 • Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn al vitaal verklaard):
  – meldkamerprocessen
  – brandweerzorg
  – ambulancezorg
  – GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, red)
  – crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.
 • Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging, toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen.

Voor Nederland gelden verder altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze vitale processen kun je een beroep doen op de kinderopvang doen.

Een actueel overzicht van alle cruciale beroepsgroepen en vitale processen? Check de website van de Rijksoverheid.

Recht op opvang

Het is belangrijk dat mensen met bovenstaande beroepsgroepen aan het werk kunnen blijven en de mogelijkheid hebben om kinderen naar de opvang of school te brengen. Die mogelijkheid wordt geboden aan ouders die allebei werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep – ook als je daar vóór de crisis geen gebruik van maakte. Werkt een van de ouders in een cruciale beroepsgroep, dan mag het alleen als het echt niet anders kan. Ook als je een onmisbare facilitaire of ondersteunende rol hebt voor een cruciale beroepsgroep, mag je gebruikmaken van de kinderopvang.

Let op: kinderen met ziekteverschijnselen mogen niet naar school of de opvang.

Meer weten

We schreven alle veelgestelde vragen rondom corona en je werk voor je uit. Heb je vragen over de ‘opvangregeling’ of andere werkgerelateerde vragen rondom corona? Neem gerust contact met ons op. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur: sc@unie.nl en 0345 851 963.