De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Wat betekent de coronacrisis voor mijn re-integratie?

De vertraging van je reïntegratietraject kan door corona vertraging oplopen, voor je werkgever zijn er voor nu geen loonsancties.

Als je langdurig ziek wordt, krijg je te maken met een re-integratietraject van maximaal twee jaar. Dit traject is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter, waarin onder meer staat welke rechten en plichten jij, je werkgever en je arbo-arts hebben tijdens deze periode. Door de coronacrisis verandert dit traject een beetje. Ook de periode na je re-integratietraject kan anders zijn dan normaal. Wat er precies verandert? Onze experts leggen het je graag uit.

Wet verbetering poortwachter

Om het herstel van zieke werknemers te bevorderen, is in de Wet verbetering poortwachter een aantal stappen opgenomen die in een re-integratietraject moeten zitten. Van afspraken met de arbo-arts en voortgangsgesprekken met leidinggevende tot bepaalde werkzaamheden langzaam oppakken. Deze periode duurt maximaal twee jaar, daarna is het re-integratietraject hopelijk succesvol afgerond. Ben je hersteld? Dan kun je weer werken. Als je nog niet volledig hersteld bent, ben je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, kom je in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en krijg je mogelijk een uitkering.

Corona en jouw re-integratie

Vanwege de coronacrisis en overheidsmaatregelen zijn veel stappen van het re-integratietraject moeilijker of onmogelijk geworden. Zo kun je niet bij de arbo-arts langs en misschien zelfs niet naar je werk toe om weer wat werkzaamheden op te pakken. Hierdoor kun je vertraging oplopen. Ga daarom het gesprek aan met je werkgever en arbo-arts. Probeer samen oplossingen en alternatieven te bedenken, en waar nodig je plan van aanpak aan te passen. Je werkgever en jij hebben allebei de plicht om je best te doen voor jouw re-integratie.

Eerste of tweede spoor

Het doel tijdens een re-integratietraject is primair om terug te keren bij je bedrijf. Daarom wordt dat het ‘eerste spoor’ genoemd. Maar lukt dat niet, bijvoorbeeld nu door corona? Dan kunnen jullie ook kijken of er een oplossing ‘in het tweede spoor’ is: een plek waar je kunt werken buiten je eigen organisatie. Er zijn nu namelijk veel sectoren waar het werk nagenoeg stilligt, maar ook een paar die juist harder draaien dan normaal.

Loonsanctie

Een terug-naar-werkoplossing vinden, is vooral de verantwoordelijkheid van je werkgever. Na de twee jaar kijkt het UWV daarom of je werkgever voldoende inspanning heeft geleverd voor jouw re-integratie. Zo niet, dan kan het UWV je werkgever een loonsanctie opleggen: hij moet je dan nog maximaal een jaar salaris betalen. Het UWV heeft aangekondigd om rekening te houden met mogelijke vertragingen vanwege corona.

Corona en je WIA-uitkering

Als je na twee jaar nog steeds (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, heb je misschien recht op een uitkering vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Voorwaarde voor deze uitkering: je werkgever en jij hebben voldoende je best gedaan voor jouw re-integratie. Het UWV doet de keuring van jouw re-integratieverslag, en heeft aangekondigd tijdelijks iets coulanter te zijn. Dus is jouw re-integratie bemoeilijkt door corona? Dan heb je waarschijnlijk alsnog recht op een WIA-uitkering.

Meer weten

Benieuwd wat de gevolgen van corona zijn voor jouw re-integratietraject of WIA-uitkering? Neem gerust contact op met ons Service Center. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur, via 0345 851 963 of sc@unie.nl.