De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Wat als mijn werkgever eigen risicodrager is?

Ik ben werknemer en ik ben ziek

Bij ziekte is je werkgever wettelijk verplicht om 2 jaar lang jouw loon door te betalen. Ook moet hij zijn uiterste best doen om je in die 2 jaar weer te re-integreren in passend werk. Maar wat gebeurt er als je na die 2 jaar ziekte nog steeds ongeschikt bent voor (passende) werkzaamheden?

Wat gebeurt er als ik na 2 jaar nog ziek ben?

Wanneer dit niet lukt en je na 2 jaar nog steeds ziek bent, dan beoordeelt het UWV of je in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, dat wil zeggen tussen de 35 en 80%, dan krijg je van het UWV een WGA-uitkering. Ook als je volledig arbeidsongeschikt bent, dus tussen 80 en 100%, kun je een WGA-uitkering krijgen.

Dit is het geval als jouw gezondheidssituatie op termijn nog kan verbeteren. WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De WGA-uitkering wordt uitbetaald door het UWV. Het UWV ziet ook toe op jouw re-integratie. Jouw (ex-) werkgever betaalt in ruil hiervoor een gedifferentieerde premie aan de Belastingdienst.

Mijn werkgever is eigen risicodrager

Jouw werkgever kan er ook voor kiezen om de uitkering zelf aan jou te betalen. Dit is mogelijk als hij ervoor kiest om een zogenaamde eigen risicodrager voor de WGA te worden. Als eigen risicodrager is een werkgever verplicht om 10 jaar lang de WGA-uitkering aan zijn arbeidsongeschikte (ex) werknemer zelf te betalen. Dit kan de werkgever daadwerkelijk zelf doen of hij kan de betaling via het UWV laten lopen. Dit laatste komt het meest voor. Het UWV betaalt dan de uitkering uit en declareert dit weer bij de werkgever.

Meestal kiezen werkgevers er voor om het eigen risico vervolgens bij een verzekeringsmaatschappij onder te brengen. De (ex-) werkgever betaalt in dit geval geen gedifferentieerde premie aan de Belastingdienst, maar een verzekeringspremie aan zijn verzekeraar.

Als de werkgever ervoor kiest om eigen risicodrager te worden, is hij ook verplicht om re-integratie inspanningen te blijven verrichten. Ook al ben je niet meer in dienst bij je werkgever, dan wordt je in dit geval toch nog door de werkgever benaderd over de re-integratie.

Niet eens?

Ben je het niet eens met een beslissing van je werkgever, dan kun je bezwaar indienen. Het UWV is dan de instantie, waar de bezwaarschriftprocedure wordt gevoerd.

Vragen?

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder. Je kunt ons bereiken via 0345 – 851 851 of via sc@unie.nl.

Meer nieuws ontvangen?

Ben je geen lid van De Unie, maar wil je wel graag updates ontvangen over werk, zorg en inkomen? Meld je dan aan als volger van De Unie via onze website.