De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Wanneer heeft een werkgever recht op steun (NOW3)

Wanneer heeft een werkgever recht op steun?

Je werkgever komt in aanmerking voor steun via de NOW 3 als hij minimaal 20 procent omzet verliest door de coronacrisis en -maatregelen. Dit was onder de NOW 1 en 2 ook zo. Deze drempel wordt wel verhoogd: vanaf het tweede tijdvak (januari 2021) is het 30 procent. Verder geldt weer de voorwaarde dat je werkgever geen bonussen en dividenden mag uitkeren of eigen aandelen mag inkopen.

Hoogte van de subsidie

Krijgt je werkgever steun via de NOW 3, dan krijgt hij een bepaald percentage van alle kosten die hij maakt aan salarissen (de loonsom). Dit percentage wordt per tijdvak afgebouwd:
• Tijdvak 1: maximaal 80 procent van de loonsom
• Tijdvak 2: maximaal 70 procent van de loonsom
• Tijdvak 3: maximaal 60 procent van de loonsom

Welk percentage van de loonsom je werkgever krijgt, hangt af van het omzetverlies: hoe lager het omzetverlies, hoe lager de vergoeding. Per tijdvak werkt dat zo:

• Tijdvak 1
100 procent omzetverlies -> 80 procent van de loonsom
75 procent omzetverlies -> 60 procent van de loonsom
50 procent omzetverlies -> 40 procent van de loonsom
• Tijdvak 2
100 procent omzetverlies -> 70 procent van de loonsom
75 procent omzetverlies -> 52,5 procent van de loonsom
50 procent omzetverlies -> 35 procent van de loonsom
• Tijdvak 3
100 procent omzetverlies -> 60 procent van de loonsom
75 procent omzetverlies -> 45 procent van de loonsom
50 procent omzetverlies -> 30 procent van de loonsom

Bovendien is er een maximale vergoeding per medewerker: tweemaal het dagloon, wat neerkomt op € 9.538 per maand. Dit maximum wordt in het derde tijdvak verlaagd tot één keer het dagloon. Wel krijgt je werkgever tijdens de hele NOW 3-periode een vaste opslag van 40 procent, waarmee hij kan blijven bijdragen aan werkgeverslasten, zoals je vakantiegeld en pensioen.