fbpx
De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Waarom is je nettoloon in 2021 anders dan vorig jaar?

De meeste werknemers krijgen regelmatig een loonstrook – ook wel salarisspecificatie – van hun werkgever. In de meeste gevallen komt deze maandelijks binnen, al is dit niet verplicht. Meestal kijken we alleen naar wat er onder de streep staat: het nettoloon dat je krijgt uitbetaald. In sommige gevallen is dit bedrag in 2021 hoger dan op de salarisstroken van vorig jaar, in andere gevallen lager. Hoe dat kan? En wat betekenen al die andere termen en cijfers op je loonstrook? Dat leggen we je uit in deze blog.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Mijn nettoloon is hoger dan vorig jaar, hoe kan dat?

De twee voornaamste heffingskortingen voor werknemers zijn de ‘algemene heffingskorting’ en de ‘arbeidskorting’. Beide zijn verhoogd per 1 januari 2021. Dit betekent dat er minder van je brutoloon af gaat, waardoor je onder de streep meer overhoudt.

In de meeste gevallen draagt je werkgever belastingen en verzekeringspremies af over je brutoloon. Wat overblijft, is je nettoloon. Dit krijg je op je bankrekening gestort. In sommige situaties krijg je korting op deze belastingbijdrage: dit noemen we heffingskortingen. De hoogte van de kortingen hangt af van je inkomen. Op de website van de Belastingdienst vind je precies welke algemene heffingskorting en arbeidskorting voor jou geldt.

Mijn nettoloon is lager dan vorig jaar, hoe kan dat?

Tegenover de verhoging van de heffingskorting staat in sommige gevallen verhoging van de pensioenpremies. Veel pensioenfondsen hebben hun premies namelijk moeten verhogen vanwege nieuwe wet- en regelgeving. Dit kan er dus voor zorgen dat jouw nettoloon in 2021 lager is dan vorig jaar – ondanks de verhoogde heffingskorting. In dit artikel van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) lees je meer over deze pensioenpremieverhoging.

Dit staat er in ieder geval allemaal op je loonstrook

Op je loonstrook staan de volgende gegevens aangegeven:

  • Je naam
  • De naam van je werkgever
  • Je brutoloon
  • De bedragen waaruit het brutoloon is opgebouwd, zoals het basisloon en eventuele toeslagen
  • Het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag die voor jou gelden
  • De periode waarvoor je betaald krijgt, bijvoorbeeld de maand januari of, als je per periode betaald krijgt, periode 1
  • Het aantal uren dat je werkt
  • Welke premies over jouw salaris zijn ingehouden (onder andere voor volksverzekeringen en werknemersverzekeringen)
  • Je nettoloon

Er kunnen natuurlijk ook nog andere termen op je loonstrook staan. Dit verschilt per werkgever en hangt af van je arbeidsvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan de termen ‘reiskostenvergoeding’ en ‘pensioen’.

Bijdrage PAWW

Een belangrijk onderdeel van je loonstrook zijn de premies die over je loon worden ingehouden. Een vrij nieuwe term hierbij is de PAWW: de Private Aanvulling WW (werkloosheidsuitkering) en WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Dit is een private regeling die in cao’s kan worden vastgelegd om je WW- of – in sommige gevallen – je WGA-uitkering met 14 maanden te verlengen. Staat de PAWW-bijdrage op je loonstrook? Dan heb je er recht op. Hier vind je meer informatie over de PAWW.

Niet maandelijks verplicht

Wist je dat je werkgever niet verplicht is om je maandelijks een nieuwe loonstrook te sturen? Dit moet alleen bij aanvang van je dienstverband voor je eerste salaris en wanneer er iets wijzigt in je loon of de loonheffing. Je kunt je werkgever er natuurlijk wel altijd om vragen.

Digitale loonstrook

Het komt steeds vaker voor dat een loonstrook digitaal wordt gegeven. Hiervoor moet jij wel eerst toestemming voor hebben gegeven. Veel werkgevers maken gebruik van een portaal waarin je je loonstrook makkelijk en digitaal kunt opvragen.

Bewaar je loonstrookjes

Het is erg belangrijk om al je loonstrookjes te bewaren. Je kunt deze nodig hebben voor de aangifte van je inkomstenbelasting of de aanvraag van een uitkering. Bewaar je loonstroken dus goed!

Vragen?

Heb je nog vragen over jouw loonstrook? Neem gerust contact met ons op. Ons Service Center is elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur, via sc@unie.nl en 0345 851 963.

 

Afdrukken