De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Voortgang overleg cao Verzekeringsbedrijven

 

Op woensdag 6 november 2019 hebben we opnieuw over de cao verzekeringsbedrijven gesproken.

 

Dit tweede cao-overleg hebben we vooral gebruikt om een groot aantal zaken door te spreken. De belangrijkste punten geef ik, belangenbehartiger Inge de Vries, hieronder weer.

Duurzame inzetbaarheid

Zowel vakorganisaties als werkgevers hadden in hun voorstellenbrief opgenomen dat duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema is. We hebben een groot deel van de vergadering besteedt aan dit onderwerp. We hebben bijvoorbeeld besproken hoe we de € 750,- opleidingsbudget effectiever kunnen inzetten. Voor het volgende overleg gaat een paritaire werkgroep de geopperde ideeën samenvoegen tot een gezamenlijk voorstel.

Functiewaardering

De functiebeschrijvingen in de cao zijn erg verouderd. De Unie heeft daarom voorgesteld dit onderdeel te moderniseren. Wij vinden het belangrijk dat werknemers hun functiebeschrijving in de cao kunnen herkennen. Een tweede reden is dat we als er een actueel functiegebouw is, we vervolgens ook een relevant loongebouw in de cao kunnen opnemen. De huidige salarislijnen in de cao hebben doorgaans geen relatie meer met de feitelijk betaalde salarissen. De werkgevers zijn nog niet enthousiast over dit onderwerp.

Eén cao

De Unie sluit twee cao’s af, één voor de binnendienst en één voor de buitendienst. In beide cao’s zijn erg veel bepalingen gelijk. Partijen hebben gezamenlijk onderzocht of het mogelijk is de beide cao’s samen te voegen. We hebben er inmiddels vertrouwen in dat dit mogelijk is. Ik wil graag benadrukken dat het niet de bedoeling is om de bestaande verschillen te harmoniseren. De artikelen in de buitendienstcao die afwijken kunnen bijvoorbeeld in een apart artikel of in een cao-bijlage worden opgenomen.

Salaris

We zijn niet toegekomen aan het bespreken van de collectieve salarisverhoging. Voor de leden van De Unie is juist dit onderwerp zeer belangrijk. We hebben daarom afgesproken dit onderwerp niet langer voor ons uit te schuiven en het voor het volgende overleg wel op de agenda te zetten.

Agenda

Er zijn nog veel onderwerpen die we moeten bespreken. De onderlinge verstandhouding is goed en we maken ook wel progressie, maar het gaat niet snel. Daarom hebben we in de maand december een extra cao-overleg ingepland.

  • 25 november 2019 cao-overleg
  • 11 december 2019 cao-overleg
  • 17 december 2019 cao-overleg

Contact

Zijn er vragen over dit bericht? Of is er informatie om met De Unie te delen? Neem dan contact op. Je kunt mij, belangenbehartiger Inge de Vries, bereiken door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.