De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Volksbank: resultaat cao en sociaal plan bereikt

Volksbank

Vorige week is er een resultaat bereikt voor een nieuwe cao voor twee jaar en een sociaal plan voor drie jaar. De loonsverhoging was een lastig onderwerp. Uiteindelijk hebben we een loonafspraak gemaakt die, gezien de omstandigheden en de situatie, goed te verdedigen is. Daarbij zijn ook nog een aantal andere positieve afspraken gemaakt. Over de verlenging van het sociaal plan met 3 jaar en met daarin de overgangsregeling voor ouderen, zijn we tevreden. Hierna het resultaat op hoofdlijnen. Je kunt hier het hele akkoord lezen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Loon

We hebben lang gesproken en gepuzzeld over de structurele loonsverhoging. De looptijd is 2 jaar. Van 1-1-2021 tot en met 31-12-2022. De structurele loonsverhoging is als volgt:

1,5% op 1 juli 2021 en voor iedereen een extra vrije dag, naar rato van het dienstverband.

1,5% op 1 juli 2022.

Persoonlijk ontwikkelbudget voor duurzame inzetbaarheid

Iedereen krijgt een persoonlijk budget van € 750,- bruto per jaar. Je kunt dit naar eigen inzicht vrij inzetten (wel volgens de fiscale regels) voor je ontwikkeling. Je hebt geen toestemming nodig van je manager. Je kunt het ook 3 jaar opsparen. Ook kun je op basis van zelf voorfinancieren achteraf declareren. Met dit budget willen we je op voorhand stimuleren om te werken aan je ontwikkeling. Daarmee is een uitruil gemaakt met het budget uit het sociaal plan. Dat is verlaagd. We vinden het goed dat er eerder wordt gewerkt aan ontwikkeling en niet pas als je boventallig bent.

Sociaal plan

Het sociaal plan heeft een looptijd van 3 jaar. De vergoeding is gebaseerd op de wettelijke transitievergoeding 2019. Dit betekent dat de overgangsregeling voor medewerkers van 50 jaar en ouder wordt gehandhaafd.

Geboorteverlof

Het aanvullend geboorteverlof tot maximaal 5 weken wordt voor 100% van het salaris aangevuld.

Studie

Voor pensioen wordt al gewerkt aan een studie om het landelijk pensioenakkoord te bestuderen. Deze studie zal in de komende periode worden voortgezet, onder leiding van een onafhankelijke deskundige. Daarnaast starten we een studie naar een regeling om een sabbatical te kunnen opnemen.

Stemming  

We hebben lang gepuzzeld op de loonsverhoging. Uiteindelijk zijn we gekomen tot een verdedigbaar resultaat. Dit gezien de omstandigheden van het bedrijf en de ook de positie van de financiële sector. We zijn tevreden over de verlenging van het sociaal plan voor de komende drie jaar, waarin zich weer nieuwe ontwikkelingen zullen afspelen. Zeker met de laatst aangekondigde reductie van arbeidsplaatsen in de komende 3 jaar. Lees het hele akkoord rustig door. Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Als je vragen hebt naar aanleiding van deze nieuwsbrief kun je mailen naar harma.pethke@unie.nl.

 

Afdrukken