De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Vivat: breng je stem uit!

Vivat

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven, zijn er gesprekken gevoerd met Vivat over het sociaal plan en de cao. Inmiddels hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt dat we positief aan je voorleggen.

Cao

In het vorige overleg hebben we aangegeven dat we nu al over een nieuwe cao willen onderhandelen. Maar omdat het nog niet duidelijk is wie de nieuwe eigenaar/eigenaren wordt/worden, is er een addendum op de cao afgesproken. De afspraak in het addendum is als volgt. Als je op 31 december 2019 in dienst bent, krijg je een eenmalige uitkering die gelijk is aan één bruto maandsalaris zonder eventuele toeslagen en/of compensaties. Deze eenmalige uitkering wordt gebaseerd op het in december 2019 geldende bruto maandsalaris van werknemer en telt niet mee voor de pensioenopbouw of andere arbeidsvoorwaarden. Bij indiensttreding van werknemer na 1 januari 2019 wordt in de maand december 2019 een evenredig deel van deze eenmalige uitkering aan werknemer betaald. Bij uitdiensttreding van werknemer voor 31 december 2019, heeft werknemer geen aanspraak op betaling van (een evenredig deel van) deze eenmalige uitkering. De huidige cao heeft nawerking. Je huidige arbeidsvoorwaarden blijven gelijk. In het overleg met de nieuwe eigenaar/eigenaren zal er verder gesproken worden over de arbeidsvoorwaarden.

Sociaal plan

Met oog op de strategische heroriëntatie heeft de Unie overlegd met Vivat. Omdat we niet weten wie de nieuwe eigenaar, of eigenaren zullen worden hebben we aangedrongen op een verlenging van het sociaal plan. Omdat het sociaal plan geen nawerking heeft, vonden wij het erg belangrijk om het sociaal plan te verlengen. Het sociaal plan wordt verlengd tot 31 december 2020. We hebben gesproken over de reistijd berekening, maar helaas hebben we hier geen nieuwe afspraken over kunnen maken. Wel is er een aanvulling hierop gekomen. Als je aantoonbaar niet over een auto beschikt, of kan beschikken, dan wordt de reistijd berekend op basis van OV. Op een eerder moment kan al gebruik gemaakt worden van het  outplacement en/of ontwikkelbudget. De beëindigingsvergoeding wordt op dezelfde manier berekend.

Verder zal De Unie in gesprek gaan met de nieuwe eigenaar/eigenaren. We zullen dan bekijken of er een sociaal plan is bij de nieuwe eigenaar/eigenaren. We zullen een vergelijking maken van de sociaal plannen en willen een afspraak maken welk sociaal plan zal gelden.

Breng je stem uit

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen over het onderhandelingsresultaat. We leggen het akkoord positief aan de Unie-leden voor. Lees hier het hele akkoord.

Als er vragen zijn naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar harma.pethke@unie.nl.

Vervolg

In de komende periode zal bekend worden hoe de strategische heroriëntatie zal plaatsvinden. We zullen de Unie-leden hierover steeds op de hoogte houden, zodra daar meer over bekend is. Bij vragen ben ik via e-mail altijd bereikbaar.