De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

VGZ: voorstel wijziging pensioenregeling

 

VGZ heeft voorgesteld de pensioenregeling aan te passen.

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Het voorstel van de werkgever houdt het volgende in:

  • De huidige regeling die eind 2021 afloopt, wordt met een jaar verlengd tot eind 2022;
  • Bovenop de maximumpremie van 22,7% van de gemaximeerde loonsom (een tijdelijke afspraak), betaalt VGZ in 2021 en in 2022 ten minste 1,6 miljoen extra pensioenpremie;
  • De premie voor de toeslagreserve van 2,85% wordt volledig aangewend voor de opbouw van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen; Er is dus geen indexatie.
  • Begin 2021 starten partijen met een onderzoek naar een nieuwe pensioenregeling.
  • De keuzemogelijkheid om een deel van de premie niet te bestemmen voor pensioen vervalt.

Het volledige voorstel kun je hier lezen.

Aan dit voorstel zitten voor- en nadelen. VGZ is bereid om ten minste 3,2 miljoen euro extra te betalen voor pensioenopbouw. Aan de andere kant, de pensioenpremie wordt een jaar langer gemaximeerd op 22,7% (plus 1,6 miljoen euro).

Stemmen

De Unie legt dit voorstel neutraal voor aan de leden. Ik, belangenbehartiger Inge de Vries, realiseer me dat we hiermee veel van de leden vragen. Pensioen is een lastig onderwerp en dit voorstel heeft zeker positieve kanten, maar wellicht zijn er ook nadelen aan verbonden.

Het onderhandelingsresultaat is erg laat tot stand gekomen en we kunnen nu niet meer de gebruikelijke stemtermijn in acht nemen. Een eventuele wijziging in de pensioenregeling moet uiterlijk 21 december 2020 doorgegeven worden aan het pensioenfonds.

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om een stem uit te brengen. Stemmen kan tot uiterlijk maandag 21 december 2020 om 12.00 uur.

Ledenvergadering

Ik kan mij voorstellen dat je behoefte hebt aan een nadere toelichting en dat je vragen hebt. Hier geef ik een toelichting op het voorstel van VGZ.

De Unie organiseert een online ledenvergadering op vrijdag 18 december van 9.00 uur tot 10.00 uur. Wil je deelnemen aan deze ledenvergadering, stuur dan een e-mail naar: inge.de.vries@unie.nl

Als deze datum je niet schikt, neem dan even contact met mij op. Ik maak graag een telefonische afspraak met je op een ander moment.

 

Afdrukken