De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

VGZ: Verslag cao-overleg 25 mei 2021

Op dinsdag 25 mei 2021 hebben wij opnieuw gesproken met VGZ over de nieuwe cao. Inhoudelijk hebben we vooral gesproken over enkele voorstellen van VGZ. We hebben nog geen afspraken gemaakt.

Al het nieuws over VGZ ontvangen? Schrijf je dan in voor onze VGZ-nieuwsbrief. Dan ben je altijd op de hoogte! 

Voortgang cao-onderwerpen

We hebben enkel onderwerpen opnieuw besproken in een poging onderling overeenstemming te bereiken. Dit ging onder andere over de onderwerpen: Gezond werken, Werkdruk en Collectieve salarisverhoging.

Gezond werken
Dit onderwerp is nog in het stadium dat we ideeën uitwisselen. VGZ heeft een enquête uitgezet onder de medewerkers, de conclusie is dat er wel draagvlak is om een cao-afspraak te maken.

Werkdruk
Ieder van de partijen vindt het belangrijk dat de werkdruk goed in beeld kan worden gebracht. We hebben nog overeenstemming over het juiste instrument om de werkdruk te meten. Het onderwerp wordt op voorstel van De Unie besproken omdat veel leden al langdurig aangeven dat de werkdruk bij VGZ volgens hen te hoog is.

Collectieve salarisverhoging
Partijen zitten over dit onderwerp nog ver uit elkaar. De Unie heeft aangegeven dat VGZ er financieel goed voorstaat, veel beter dan de bedrijven die door de lockdowns niet open zijn. VGZ benadrukt dat het bedrijf er financieel minder goed voorstaat dan de andere grote zorgverzekeraars.

Nieuwe onderwerpen

VGZ heeft enkele nieuwe onderwerpen ingebracht. Op 25 mei 2021 zijn deze onderwerpen voor het eerst aan de orde geweest. We zijn nog bezig met ideeën hierover uit te wisselen, voor de meeste onderwerpen zijn er nog geen concrete voorstellen. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • Diversiteitsdag
  • Rouwverlof
  • Fietsregeling
  • Verlofsparen
  • Financieel advies

Diversiteitsdag
VGZ is nu gesloten op Goede Vrijdag en alle medewerkers hebben deze dag vrij. VGZ denkt erover om van deze dag een gewone werkdag te maken, in ruil daarvoor wil men een Diversiteitsdag invoeren. Deze Diversiteitsdag mag je vrij nemen op een door jou gekozen religieuze feestdag.  De Unie is hier geen voorstander van, bij andere bedrijven is al eerder een dergelijke ruil doorgevoerd en daar leidde het tot grote onvrede onder de medewerkers die feitelijk een vrije dag kwijt bleken te raken.

Rouwverlof
VGZ wil in de cao tot uiting brengen dat medewerkers die met een miskraam te maken krijgen de tijd moeten krijgen om dit verlies te verwerken. Uiteraard is dit een onderwerp waar wij positief tegenover staat. Wel is het belangrijk om te waarborgen dat rouwverlof naar aanleiding van andere omstandigheden ook mogelijk moet zijn.

Fietsregeling
VGZ wil onderzoeken of het mogelijk is om medewerkers in staat te stellen een e-bike te leasen om zo een alternatief te bieden voor het woon-werkverkeer. Dit is een positief initiatief,  Wij willen echter ook praten over de reiskostenregeling. VGZ heeft aangegeven dat zij in de situatie van hybride werken de reiskostenregeling willen vervangen door een kilometervergoeding per gereisde kilometer in plaats van de huidige reiskostenregeling.

Verlofsparen
Wettelijk is het mogelijk om tot een maximum van 100 weken verlof op te sparen. VGZ wil de verruiming gebruiken om een verlofspaarregeling af te spreken. De Unie is voorstander van het versterken van de autonomie van medewerkers. Ik heb jouw werkgever gevraagd om een voorstel uit te werken voor een volgend overleg.

Financieel advies
VGZ geeft aan dat ze positieve ervaringen hebben met de huidige financiële adviesregeling waardoor medewerkers die 63 jaar of ouder zijn financieel advies wordt aangeboden. Jouw werkgever wil het daarom aan een grotere doelgroep aanbieden. Er blijft echter, uit kostenoverwegingen wel een leeftijdsbeperking. Deze regeling is destijds tot stand gekomen op voorstel van De Unie, wij zijn positief over het verbreden van de doelgroep.

Jouw mening

Om een goed vervolg te geven aan het cao-overleg, wil ik graag jouw mening weten over deze ideeën van VGZ. Daarom vraag ik je om hier de enquête in te vullen. Dit kan tot en met 6 juni 2021.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op. Je kunt mij bereiken door een mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of app mij via: 06-5252 2091.

 

Afdrukken