De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

VGZ: uitslag stemming pensioen

Op 21 december is de ledenraadpleging over het onderwerp pensioen afgesloten. De leden van De Unie hebben in meerderheid ingestemd met het voorstel van VGZ om de huidige pensioenregeling met een jaar te verlengen tot en met 31 december 2022. Onderdeel van deze afspraak is dat VGZ in 2021 en in 2022 een extra budget van beide keren 1,6 miljoen euro ter beschikking stelt voor de opbouw van pensioen en dat de toeslagreserve ook wordt aangewend voor pensioenopbouw (en dus niet meer voor indexatie).

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Het besluit is niet lichtvaardig genomen, we zijn er lang in geslaagd jullie pensioenregeling goed op peil te houden maar de langdurig lage rente en de Nederlandse regelgeving zorgen ervoor dat pensioenen erg duur zijn. Op deze wijze houden we in ieder geval de pensioenopbouw nog enigszins op niveau.

Voor het jaar 2021 geldt:

  • Het opbouwpercentage is 1,275% ouderdomspensioen;
  • de opbouw voor het nabestaandenpensioen is 0,8925%;
  • de risicodekking nabestaandenpensioen voor de toekomstige jaren blijft in 2021 gebaseerd op het niveau van de pensioenregeling 2020. Dit niveau was 70% van 1,875%. Ook blijft de premievrijstelling in geval van arbeidsongeschiktheid op dit niveau;
  • de mogelijkheid om een deel van de premie niet aan te wenden voor pensioenopbouw vervalt.

Voor het jaar 2022 kunnen nu geen berekeningen worden gemaakt, het opbouwpercentage ouderdomspensioen is voor dat jaar afhankelijk van de rente op 30 september 2021.

De Unie gaat in 2021 met VGZ in overleg om een nieuwe pensioenregeling voor de werknemers van VGZ af te spreken.

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of heb je informatie die voor De Unie belangrijk kan zijn. Neem dan contact met mij op. Je kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of app naar 06-5252 2091.

 

Afdrukken