De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

VGZ: Personeelscollectief zorgverzekering

De medewerkers kunnen bij VGZ gebruik maken van het personeelscollectief. De verzekeraar VGZ wil per 1 januari 2019 het beleid voor collectieven vereenvoudigen. Daardoor is er geen plaats meer voor het personeelscollectief.

Rol vakbonden

De personeelskortingen en de extra verstrekkingen zijn geregeld in de cao. VGZ in haar werkgeversrol heeft gevraagd aan De Unie of wij willen meewerken aan het iets anders uitleggen van de afspraken. De cao-afspraken kan VGZ in 2019 niet meer bij de verzekeraar VGZ onderbrengen. En VGZ wil niet in strijd handelen met de cao.

Geschiedenis

Het is een ingewikkeld verhaal, dus eerst wil ik vertellen waar het personeelscollectief vandaan komt en wat de toezegging inhoud. In het verleden had VGZ een sociaal fonds. Medewerkers die omvangrijke ziektekosten hadden, konden een beroep doen op financiële ondersteuning. De kosten van het sociaal fonds werden betaald door de werkgever. Hetzelfde gold voor onder andere organisaties als IZA en Trias die bijgedragen hebben aan de vorming van VGZ. Op enig moment is afgesproken dat het sociaal fonds ook uitgevoerd kon worden door met de verzekeraar afspraken te maken over een personeelscollectief.

Huidige aanbod

Werknemers van VGZ krijgen korting als ze kiezen voor VGZ als zorgverzekeraar en in dit personeelscollectief hebben de medewerkers recht op extra verstrekkingen. Een medewerker neemt deel aan het personeelscollectief  als er gekozen is voor de MIX aanvullende verzekering. Niet iedere medewerker maakt gebruik van het personeelscollectief. Werknemers kiezen voor een andere, goedkopere zorgverzekering.

Tijdsdruk

VGZ stelt dat zij voor 5 oktober 2018 een besluit moeten nemen omdat er daarna geen wijzigingen in het systeem meer kunnen worden doorgevoerd. De Unie is pas kortgeleden voor het eerst geïnformeerd dat het personeelscollectief werd beëindigd. Naar onze mening was dit zakelijke besluit binnen de organisatie wel eerder bekend. De Unie wil zorgvuldig met dit vraagstuk omgaan. De eerste vraag daarbij is of de leden van De Unie deelnemen in het personeelscollectief. Laat dat weten door hier het formulier in te vullen. Denk ook mee over een goede vervangende regeling en laat het weten.

Collega’s

Zijn er collega’s die nog geen lid zijn van De Unie maar wel deelnemen aan het personeelscollectief. Stuur de link door.