De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

VGZ: leden De Unie wijzen cao af

De leden van De Unie hebben in ruime meerderheid tegen het onderhandelingsakkoord voor de cao VGZ gestemd. De Unie heeft daarom aan VGZ laten weten deze cao niet te kunnen ondertekenen.

Wat betekent dit voor de cao

De leden van de andere vakorganisaties hebben wel ingestemd met de nieuwe cao-afspraken. VGZ heeft aangegeven een cao met twee vakorganisaties te willen sluiten. En helaas hebben de andere vakorganisaties hiermee ingestemd. Dit is jammer want nu kan er niet een tweede ronde van onderhandelingen tot stand komen, om voor de VGZ-werknemers betere arbeidsvoorwaarden te bereiken. De overeengekomen salarisverhoging en andere arbeidsvoorwaarden gelden wel voor alle medewerkers, ook voor leden van De Unie.

VGZ heeft inmiddels contact opgenomen met De Unie. Zij geven aan de bijdrage van De Unie erg belangrijk te vinden. En VGZ heeft ons uitdrukkelijk gevraagd wel betrokken te blijven bij het overleg tussen VGZ en de vakorganisaties.

Overwegingen van de leden

De belangrijkste reden om tegen te stemmen voor de leden waren:

  • Onvrede over de salarisverhoging, deze wordt als mager of als te laag ervaren.
  • Leden hebben het gevoel dat hun arbeidsvoorwaardenontwikkeling achterblijft bij die van andere zorgverzekeraars.
  • Het verlies van de extra verstrekkingen is onvoldoende gecompenseerd.
  • Leden maken zich ongerust over de mogelijke opbouwkorting op pensioen.
  • Men heeft het gevoel dat VGZ een lage premie realiseert over de rug van de werknemers.

Een derde van de stemmers was voor.

De Unie heeft de bezwaren van de leden overgebracht aan VGZ. Ik, belangenbehartiger Inge de Vries, heb daarbij niet alleen de meest gebruikte argumenten genoemd, maar ook benadrukt dat leden aangeven dat de werkdruk zeer hoog is en dat men niet tevreden is met het werkgeverschap van VGZ. Ook is overgebracht hoezeer het vertrouwen in de werkgever is geschaad door de vele reorganisaties. Iets wat ook heeft bijgedragen aan het aantal nee-stemmers.

Hoe verder?

Het overleg met VGZ lijkt niet tot bevredigende cao-resultaten te leiden. We hebben weliswaar een goede sfeer bij het overleg. Maar als VGZ niet voldoende financiële ruimte aanbiedt terwijl de bedrijfsresultaten wel goed zijn dan is onvrede onder de medewerkers niet vreemd.

De Unie wil dat werkdruk daalt naar een acceptabel niveau, dat werknemers meer tevreden zijn met hun werk en met hun werkgever, dat werknemers beter beloond worden en zich weer een onderdeel van VGZ voelen. Dat kunnen wij niet alleen bereiken met overleg in Arnhem. Daarvoor hebben wij ook actieve leden nodig. Ben je lid van De Unie en wil jij ook je werkomgeving verbeteren. Meld je dan aan als kaderlid van De Unie via e-mail inge.de.vries@unie.nl.