De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

VGZ – Cao-overleg

Namens De Unie is de belangenbehartiger, Inge de Vries, op 9 mei 2019 gestart met het cao-overleg met VGZ. De onderhandelingen hebben even stilgelegen in verband met de zomervakantieperiode. Maar inmiddels kunnen we de cao-onderhandelingen weer oppakken. Op 26 september 2019 wordt het cao-overleg voortgezet. Het cao-overleg wordt gehouden in een lastige tijd. VGZ voert een reorganisaties door. Als gevolg van deze reorganisaties zijn veel leden bezig met het behoud van hun baan, of met het zoeken naar ander werk. Dit maakt het lastig om de mening van leden te peilen. Er staan nog onderwerpen op de agenda van het cao-overleg waarvoor het belangrijk is om in te kunnen schatten welke afspraken door de leden zullen worden gesteund.

Extra verstrekkingen

Een van de onderwerpen waar we nog een oplossing voor moeten vinden is het alternatief voor de extra verstrekkingen in het kader van het personeelscollectief voor de zorgverzekering. De extra verstrekkingen werden vooral gebruikt voor de aanschaf van brillen en voor orthodontie. VGZ heeft een voorstel ontwikkeld dat ze als alternatief willen presenteren aan de medewerkers. Met dit alternatief wil VGZ-medewerkers met een chronische aandoening ondersteunen in hun werk. VGZ organiseert daarom op donderdag 19 september 2019 twee medewerkersbijeenkomsten. In deze bijeenkomst licht VGZ het voorstel toe en wordt de medewerkers gevraagd ideeën in te brengen om het voorstel te verbeteren. De uitnodiging voor de medewerkersbijeenkomst kun je vinden op het intranet van VGZ.

  • Arnhem, 19 september 09.00 – 11.00 uur
  • Eindhoven, 19 september 14.00 – 16.00 uur

Het voorstel van VGZ wordt nog niet ondersteund door De Unie. Dit is afhankelijk van de mening van de leden. Je kunt je uiteraard opgeven voor één van de medewerkersbijeenkomsten om daar kennis te nemen van het voorstel van VGZ. Zodra dit beter uitgewerkt is, zal ik het in ieder geval naar je toesturen en je mening erover vragen.

Pensioen

Het pensioen wordt opgebouwd bij SBZ. SBZ heeft De Unie laten weten dat het pensioenfonds verwacht voor 2020 de premie te moeten verhogen. Dit is veroorzaakt door het advies van de commissie Parameters dat door de overheid is overgenomen. Hierdoor moeten pensioenfondsen hun beleggingen op een andere manier waarderen. En dat leidt tot veranderingen in de dekkingsgraad. Momenteel is nog niet bekend wat precies de gevolgen zijn voor de pensioenpremie die VGZ betaalt. Medio september heeft De Unie hierover overleg met SBZ. Hopelijk komt er dan meer duidelijkheid.

Persoonlijk opleidingsbudget

In de huidige cao is een afspraak gemaakt over een persoonlijk opleidingsbudget. De Unie wil graag evalueren hoe de leden het persoonlijk opleidingsbudget gebruiken. Of dit instrument toegevoegde waarde heeft en of, en op welke manier, dit in de toekomst moet worden gecontinueerd.

Flexibel werk

De Unie organiseert in december samen met grote verzekeraars (Achmea, NN, ASR) een conferentie over flexibel werk. Wij zien in de sector het aantal vaste banen dalen. Steeds meer structureel werk wordt gedaan door uitzendkrachten of ZZP-ers of het werk wordt uitbesteed aan andere bedrijven. Voor werknemers is deze ontwikkeling bedreigend omdat in de praktijk de uitzendkrachten en ZZP-ers voor de werkgevers vaak goedkoper zijn. Ook het uitbesteden van structureel werk is voor de werknemers vaak geen positieve ontwikkeling. We willen met de werkgevers uitzoeken hoe we een beter evenwicht kunnen bereiken. En we willen bespreken welke negatieve kanten er zijn aan deze ontwikkeling. Op verzoek van De Unie heeft VGZ zich aangesloten bij deze conferentie. VGZ is ook actief met flexibele vormen van werk.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Of is er informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met mij op door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel met 06-5252 2091.