De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verzekeringsbedrijven: Verslag cao-overleg 29 september 2020

01 oktober 2020

Op 29 september 2020 is het overleg voor de cao weer voortgezet. Het overleg verliep moeizaam. De cao is een belangrijk onderwerp, maar er spelen natuurlijk meer zaken. Alle betrokkenen doen hun best om tot een goede cao te komen, die past bij de sector en bij de onzekerheid waarin medewerkers maar ook bedrijven zich nu bevinden.

Moeilijke discussiepunten

Er liggen een aantal discussiepunten op tafel waar partijen weinig voortgang in boeken.

Dit betreft:

  • Salaris
  • Kosten middelloon pensioenregeling
  • 13de maand voor uitzendkrachten
  • DI-regeling voor oudere werknemers

Van deze onderwerpen lijkt het niet haalbaar om in deze cao af te spreken dat ook uitzendkrachten recht hebben op de 13de maand als de vaste medewerkers hier recht op hebben. We praten nog wel over andere afspraken ten behoeve van de flexwerkers.

Voor oudere werknemers zijn we in gesprek over een – beperkte – vrijwillig vervroegde uittredingsregeling. Vakorganisaties willen aansluiten bij de fiscale regels. De overheid staat toe dat werkgevers een vergoeding betalen aan medewerkers die vrijwillig vervroegd met pensioen gaan. De werkgever mag in deze situatie maximaal drie jaar lang 21.000 euro per jaar betalen zonder dat dit fiscaal extra belast wordt. De werkgevers moeten nog op dit voorstel reageren.

Ook het vitaliteitsverlof is nog een belangrijk discussiepunt. In de vorige cao hebben partijen overeenstemming bereikt over een vitaliteitsverlofregeling. Dit was één van de grote winstpunten van de vorige cao. De werkgevers voeren nu aan dat de regeling onvoorzienbare gevolgen heeft op de bedrijfsvoering. Zij willen de regeling daarom aanpassen. We moeten nog spreken over deze aanpassingen. Wij zijn bereid om redelijke aanpassingen door te voeren, maar wij willen deze recente cao-afspraak niet in essentie aantasten.

Overige onderwerpen

In het overleg hebben wij verder ingezet op de volgende onderwerpen:

  • Invoering van de werkdrukmonitor
  • Afspraken met betrekking tot thuiswerken
  • Structureel persoonlijk DI-budget van 750 euro
  • Carrière-switchregeling

We maken voortgang met deze onderwerpen, maar er zijn nog geen definitieve afspraken.

Agenda

Het volgende overleg is op 8 oktober 2020. Dit is ook de laatste overlegdatum in onze agenda.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of is er informatie die je met ons wilt delen? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel naar: 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Verzekeraars: Update

In deze nieuwsbrief informeer ik, Emanuel Geurts (belangenbehartiger) je over de nieuwe sociale agenda, de stand van zaken van diverse…

DAS: stemming sociaal plan

Op 31 december 2021 liep het sociaal plan van DAS af. De vakorganisaties en HR DAS hebben in de maanden…

Word gratis lid