De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Verzekeringsbedrijven: Start cao-onderhandelingen in september

De cao Verzekeringsbedrijven loopt af op 31 december 2019.

Terugblik

In de cao 2018-2019 heeft De Unie onder andere een salarisverhoging van 2% per 1 maart 2018 en van 2% per 1 januari 2019 afgesproken.  De pensioenopties zijn uitgebreid met een IDC-variant. En we hebben voor de medewerker een persoonlijk opleidingsbudget van € 750,- per jaar afgesproken.  Het bedrag van 2018 mag ook  in 2019 besteedt worden. Is persoonlijk opleidingsbudget al gebruikt? Nee, maak er dan snel gebruik van. De training of opleiding moet gestart worden vóór 30 november 2019. Het budget is bedoeld voor trainingen en ontwikkeltrajecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en employabiliteit. Heb je geen opleidingsplannen? Het budget kan ook gebruikt worden voor een persoonlijk loopbaangesprek. Kijk hiervoor op www.verzekerjeinzet.nl.

Vooruitblik

Begin dit jaar is de nieuwe sociale agenda gepresenteerd. In de sociale agenda hebben werkgevers en vakorganisaties hun ambities voor de arbeidsvoorwaardenontwikkeling van de sector beschreven. De sociale agenda is hier te lezen. Voorbeelden van deze ambities die ook snel uitgevoerd zouden kunnen worden zijn bijvoorbeeld:Voorbeeld (opent in een nieuwe tab)

  • Versterken van de positie van de medewerkers op de interne en externe arbeidsmarkt.
  • Het ontwikkelen van een arbeidsvoorwaarden- en omstandighedenbeleid waarbij concreet vorm wordt gegeven aan instrumenten die medewerkers kunnen benutten om op een vitale en verantwoorde manier actief te blijven in het arbeidsproces.
  • Goede privé-werkbalans bespreekbaar maken en bevorderen.
  • Medewerkers faciliteren om zelf de regie te voeren over hun inzetbaarheid en loopbaan.

Proces

Het cao-overleg start op 24 september 2019. Begin september ontvangen Unie-leden een concept-voorstellenbrief. Meedenken over de voorstellen? Neem dan contact met de belangenbehartiger via e-mail inge.de.vries@unie.nl. De concept-voorstellenbrief is gebaseerd op onze perspectiefnota en op de bijdragen van onze leden. In de perspectiefnota is onder andere te lezen waarom De Unie een loonvraag van 4% redelijk vindt en wat de visie van De Unie is op de ontwikkelingen van arbeidsvoorwaarden.  De Unie hoort graag de mening over de arbeidsvoorwaarden in de verzekeringssector.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur dan een e-mail naar inge.de.vries@unie.nl of bel 06 52 52 20 91.