De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Verzekeringsbedrijven: Geef je mening over de concept-voorstellenbrief

De cao Verzekeringsbedrijven loopt eind van dit jaar af. Op 24 september 2019 begint het cao-overleg. De Unie begint de cao-onderhandelingen altijd met een voorstellenbrief. In deze brief geven we aan wat we met de onderhandelingen willen bereiken. De concept-voorstellenbrief is hier te lezen.

De voorstellenbrief voor de cao-onderhandelingen wordt vastgesteld door de leden van De Unie.  De leden kunnen hierover hun mening geven. Zijn er onderwerpen die je mist of ben je het met een van de voorstellen niet eens? Laat het ons weten. De Unie-leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om te stemmen. 

Opleidingsbudget

De cao kent de medewerker een opleidingsbudget toe van € 750,- in 2018 en nogmaals € 750,- in 2019. De medewerkers hebben ook het recht om het bedrag van 2018 op te sparen zodat er in 2019 een opleiding gevolgd kan worden van € 1.500,-. Het is bedoeld voor training of ontwikkeling op het gebied van duurzame inzetbaarheid en employability binnen of buiten de verzekeringsbranche. Of om een persoonlijk loopbaanonderzoek te financieren. Er kan ook een extra dag verlof verkregen worden voor de studie of voor het loopbaanonderzoek, dit noemen we de duurzaam inzetbaarheidsdag. Deze arbeidsvoorwaarde is terug te vinden in de cao. Het gaat om artikel 6.3 lid 2g.

Is het budget nog niet uitgegeven? Maak dan snel een plan, het budget vervalt aan het eind van dit jaar. De startdatum van de gekozen opleiding of training moet liggen vóór 30 november 2019.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht of is er andere informatie? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.
06-5252 2091.