De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Verzekeringsbedrijven: cao-onderhandelingen gaan starten

Uitslag stemming voorstellenbrief

Op 24 september 2019 start De Unie met de onderhandelingen voor de Bedrijfstak-Cao voor de Verzekeringsbedrijven. De leden van De Unie hebben in grote meerderheid ingestemd met de concept-voorstellenbrief. Verschillende leden hebben waardevolle voorstellen gedaan over de concretisering van de uitgangspunten in deze nieuwsbrief. Lees hier de concept-voorstellenbrief nog eens door.

Zo werden er waardevolle suggesties aangedragen om invulling te geven aan de voorstellen om: medewerkers te faciliteren om zelf de regie te voeren over hun inzetbaarheid en loopbaan én medewerkers te faciliteren bij het in evenwicht houden van hun werk-privé balans.

Veel leden geven aan dat de collectieve salarisstijging het belangrijkste onderdeel van de cao-onderhandelingen is. Leden realiseren zich dat een behoorlijke salarisstijging noodzakelijk is. Een groot deel van de bruto salarisverhoging zal immers weer wegvloeien door de inflatie, de stijging van onder andere de OZB en de aangekondigde belastingverhogingen voor financiering van de energietransitie. Ik voel flinke druk van leden dat de 4% collectieve salarisverhoging waarmee we het overleg starten, niet veel onderhandelruimte biedt.

Agenda

De werkgevers willen de onderhandelingen beginnen met het benoemen van gezamenlijke uitgangspunten. Dat staat als eerste punt op de agenda van het overleg van 24 september 2019. Veel onderwerpen uit de voorstellenbrief van De Unie komen uit de sociale agenda. De werkgevers hebben de sociale agenda ook onderschreven. Het is een goede stap om uit te zoeken of wij de sociale agenda op dezelfde manier lezen en of we dezelfde oplossingen zien binnen de kaders van de sociale agenda.

Het laatste punt op de agenda is het pensioen. In de vorige cao hebben we een nieuwe pensioenregeling vastgelegd. Door de recente rentedaling is pensioen weer aanzienlijk duurder geworden. In de cao is vastgelegd dat cao-partijen de pensioenregeling bespreken als de rente hard stijgt of daalt. De in de cao bepaalde grenzen zijn overschreden, dus cao-partijen moeten pensioen opnieuw op de agenda zetten.

En verder

De volgende vergaderdata zijn vastgelegd voor de cao-onderhandelingen:

  • 24 september 12.00 – 17.00 uur
  • 6 november 12.00 – 17.00 uur
  • 25 november 09.30 – 17.00 uur
  • 17 december 12.00 – 17.00 uur

Na elk overleg informeer ik, belangenbehartiger Inge de Vries, de leden in een digitale nieuwsbrief over de voortgang in de onderhandelingen.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Of is er informatie om met De Unie te delen? Neem contact met mij op door een e-mail te sturen naar  inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.