De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Verzekeringsbedrijven: Cao-onderhandelingen

 

De Unie heeft op 17 december 2019 een onderhandelingsakkoord bereikt voor de cao Verzekeringsbedrijven.

 

De belangrijkste afspraken zijn:

  • Een collectieve structurele salarisverhoging van 3,25%. Deze verhoging gaat in op 1 februari 2020. Dit is de eerste cao in de financiële sector waarin we de salarisverhoging boven de 3% hebben kunnen afspreken.
  • De cao heeft een looptijd van 1 jaar tot 31 december 2020.
  • De verzekeringssector heeft nu twee cao’s, één voor de binnendienstmedewerkers en één voor de buitendienstmedewerkers. Deze beide cao’s gaan we samenvoegen, deze samenvoeging zal niet leiden tot inhoudelijke wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden.

We hebben uitgebreid gesproken over vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en arbeidskostenontwikkeling. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen:

  • We voeren een vitaliteitsregeling in, als onderdeel van het duurzaam inzetbaarheidsbeleid;
  • een werkgroep gaat advies uitbrengen over een nieuw en modern functiewaarderings- en beloningssysteem, alsmede een regeling voor demotie en arbeidsmarkttoeslagen;
  • een werkgroep gaat advies uitbrengen over de beheersbaarheid van de kosten van de basispensioenregeling in relatie tot renteontwikkelingen.

De Unie heeft met verschillende werkgevers in de financiële sector een werkcode afgesproken. Met deze werkcode beogen we een gelijkwaardige behandeling van alle werkenden in de sector te bereiken. Dus ook ten behoeve van uitzendkrachten en andere flexwerkers. We zijn tevreden dat ook deze cao besloten heeft zich aan te sluiten bij de werkcode voor de financiële sector.

De Unie is tevreden met het onderhandelingsresultaat, wij zullen dit dan ook met een positief advies aan de leden voorleggen. Het volledige onderhandelingsresultaat en het stemformulier ontvangen de leden op korte termijn.