De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Verslag van de cao-onderhandelingen ING

Op 1 januari 2019 is de cao van ING Bank verlopen en inmiddels voeren we onderhandelingen voor een nieuwe cao. Als lid van De Unie word jij de komende maanden op de hoogte gehouden van de voortgang van die onderhandelingen.

De vorige nieuwsbrief is hier te lezen. Vrijdag 25 januari 2019 was er weer een nieuwe ronde onderhandelen tussen De Unie, de andere vakorganisaties en ING.

Belonen en waarderen

We hebben de mogelijke criteria voor de maatschappelijk collectieve uitkering besproken en of het een percentage of nominaal bedrag zou moeten zijn. Ook hebben we stil gestaan bij de (ont)koppeling van beoordelen en belonen. We delen de conclusie dat de kwaliteit van het gesprek tussen de medewerker en manager centraal staat, maar verschillen van inzicht over de manieren hoe dit te doen. Er zijn voor nu drie manieren op tafel gelegd om dit in te vullen. De eerste is door standaard een vaste periodiek te geven. De tweede is door de manager discretionair te laten bepalen hoe de mogelijke salarisverhoging te verdelen over de groep. De derde methode is via een benchmark de waarde op de arbeidsmarkt te bepalen en daar de mogelijke salarisverhoging op te baseren. Is er een voorkeur voor het ene of andere scenario? Of een ander idee? Graag ontvang ik een reactie via e-mail emanuel.geurts@unie.nl!

Tijd en werkdruk

We hebben inmiddels veel informatie verzameld en is het nu zaak om er onderhandelscenario’s van te maken. Het is een complex vraagstuk en de vraag is welk probleem we nu oplossen met wat? We weten in ieder geval dat de behoefte aan tijd verschilt per medewerker. Het gaat zoals we op basis van de beschikbare informatie nu inschatten met name om het verschil tussen de aanwezige hoeveelheid werk en arbeid en het oplossend vermogen dat bij medewerkers en leidinggevenden ligt om hierop te (kunnen) acteren. Ik zou graag van de Unie-leden willen weten wat het probleem is? Hoe lossen we dit op en wat betekent dat voor de cao? Bespreek dit eens met een leidinggevende. Hoe kijkt hij of zij ernaar?

Arbeidsongeschiktheid / arbeidshandicap

We zijn al wat verder gekomen in de besprekingen. De contouren van afspraken rondom het thema arbeidsongeschiktheid en arbeidshandicap zijn:

  • ING besteedt extra (externe) aandacht aan het vinden van een baan voor medewerkers met een arbeidsongeschiktheidsklasse van 0 tot 35% en 35 tot 80%.
  • Met behulp van externe ondersteuning gaat ING zich extra inspannen om ieder jaar 20 arbeidsgehandicapte personen bij ING te plaatsen.
  • Om de inkomenszekerheid te verbeteren van medewerkers met een arbeidsongeschiktheid van 0 tot 35% die via een reorganisatie ING verlaten, zoeken we een collectieve inkomensverzekering op de markt.
  • Er loopt een hoger beroep van ING bij de Hoge Raad over de voortzetting van de pensioenopbouw als (on)gelijkwaardige voorziening voor de transitievergoeding. Voor het verleden wil ING daarom nu geen andere afspraak maken, maar voor de toekomst zijn afspraken mogelijk.

Agile cao

ING wil de komende cao meer agile maken en differentiëren naar doelgroepen. De bank heeft daar wel een eerste idee over gegeven, maar hoe men dit precies ziet, komt nader aan bod. De vakorganisaties hebben er onderling met de kaderleden over gesproken. Voor ons heeft een meer ‘wendbare’ cao in ieder geval ook het voordeel dat we onderwerpen niet op hoeven te sparen, maar meer in een continue dialoog kunnen bespreken.

Komende onderhandeldagen

Deze week hebben we dinsdag, woensdag en vrijdag staan voor vervolggesprekken. De dinsdag en woensdag gebruiken we in Zeist om van de verzamelde informatie concrete onderhandelscenario’s te maken. Op vrijdag in Eindhoven zullen we daar dan verder over onderhandelen.

Wees welkom!

Op de onderhandeldagen kan een delegatie van de onderhandelaars in gesprek gaan over wat er speelt en wat er in de cao geregeld moet worden. Vrijdag 25 januari 2019 hebben we dat in Leeuwarden gedaan en 1 februari  2019 zijn we in Eindhoven. Kijk op One Intranet voor de exacte tijden en locaties.

Invloed

Ik ben benieuwd naar de mening van de Unie-leden over de onderhandelingen en de onderwerpen. Want voor de Unie-leden doe ik deze onderhandelingen, samen met de cao-kaderleden Yoap Brugmann en Gerlinde Korterink. Als lid van De Unie is er invloed op het verloop en de uitkomst van de onderhandelingen door een stem. We houden de Unie-leden gedurende de onderhandelingen op de hoogte van alles. Geef ons een reactie! Stuur deze ledenbrief ook door naar geïnteresseerde collega’s. Wie weet, willen zij ook lid worden van De Unie en hun stem laten horen.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen over deze mail ben ik bereikbaar via emanuel.geurts@unie.nl en 06- 5252 1074. Ik kijk uit naar de reacties uit!