De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Verslag regiegroep overleg Aegon oktober 2018

De Unie heeft regelmatig overleg met Aegon. We bespreken dan de stand van zaken van het bedrijf en actuele ontwikkelingen. In de cao zijn studie-afspraken gemaakt die voor de volgende cao-onderhandelingen afgerond moeten zijn. De voortgang in deze afspraken wordt besproken met De Unie. Op dinsdag 2 oktober  2018 hadden wij het eerste regiegroep-overleg sinds we de cao-onderhandelingen hebben afgerond.

Voortgang studieafspraken

We hebben uitgebreid gesproken over twee studie-afspraken.

Onderzoek naar gelijke beloning:
Het statistisch onderzoek wordt professioneel opgezet. We hebben goed doorgesproken welke aspecten in het onderzoek moeten worden meegenomen. De Unie vindt het belangrijk dat we een juist beeld uit het onderzoek krijgen. Met statistisch onderzoek moet je daar altijd zorgvuldig mee zijn. Medio november kunnen we de eerste resultaten bespreken.

Onderzoek beoordelingssysteem:
Aegon wil graag het beoordelingssysteem wijzigen. Inmiddels is een tripartite werkgroep aan de slag gegaan om dit traject voor te bereiden. De Unie neemt deel aan deze werkgroep, omdat een nieuw beoordelingssysteem raakt aan de individuele salarisverhoging. Maar dit kan ook op andere gebieden gevolgen hebben. De werkgroep is voortvarend aan het werk gegaan.

De andere studie-afspraken zijn kort doorgesproken. Aegon heeft verslag gedaan van het mantelzorgproject. Er is een enquête uitgezet van de Stichting Werk & Mantelzorg. Deze wordt goed ingevuld. Op 9 november 2018 organiseert Aegon een evenement in het kader van de landelijke mantelzorgdag.

Het financieel future fit plan is ook in uitvoering genomen. Er kan een web-based financieel plaatje ingevuld worden.

Agenda

Het volgende overleg van de regiegroep is op 19 november 2018. We bespreken dan in ieder geval het onderzoek naar gelijke beloning en het onderzoek naar een ander beoordelingssysteem. De Unie wil dan ook de tekst van de cao en van het sociaal plan kunnen vaststellen. Dit is nog niet gereed.