De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Verslag periodiek overleg VGZ november 2018

De Unie heeft regelmatig overleg met VGZ. We praten over zaken die van belang zijn voor de medewerkers van VGZ. We bespreken bijvoorbeeld aanpassingen in de organisatie van VGZ. In de cao zijn een aantal afspraken gemaakt die nog ontwikkeld moeten worden of waar nog een evaluatie moet worden uitgevoerd. Dit doen wij in het periodiek overleg. In dit verslag staat wat besproken is in het periodiek overleg van 1 november 2018.

Pensioen

In de cao is afgesproken dat medewerkers de gelegenheid kregen om jaarlijks te kiezen tussen de volledige pensioenpremie gebruiken voor de opbouw van het pensioen of een deel contant uit te laten betalen. De keuze staat nu open, tot medio november. Als er geen keuze is gemaakt dan wordt de premie voor pensioenopbouw gebruikt. JMedewerkers hebben een brief gekregen van SBZ waarin te lezen is wat de gevolgen zijn als medewerkers een premiedeel laten uitbetalen. Keuze voor lager pensioenopbouw leidt uiteraard tot een lager pensioen als de medewerker gepensioneerd is. SBZ heeft voor de medewerkers uitgerekend hoe groot dat gat wordt. VGZ heeft gezorgd voor een voorlichtingsfilm. We veronderstellen dat iedereen zo een weloverwogen keuze kan maken. Nog vragen, neem dan contact met De Unie op. Wij helpen graag.

Met VGZ is afgesproken dat we de keuzemogelijkheid in het pensioen evalueren. We bekijken dan ook of de voorlichting duidelijk is en of de keuzeoptie aantrekkelijk is. De Unie zal de leden betrekken bij deze evaluatie.

Afwijkende jaarspiegel

Voor medewerkers die werkzaam zijn binnen de bedrijfsonderdelen Klantcontact en Operations van de Divisie Klant- en Merkpartners geldt nu nog een afwijkende jaarspiegel van 1 juni tot 1 juni. Dit maakt het mogelijk om gewerkte uren in de zorgpiek te kunnen compenseren met vrije tijd na de zorgpiek. De afwijkende jaarspiegel geldt voor de arbeidsduur en de berekening van vakantie-uren. Dit proces is geëvalueerd. Het blijkt dat de maatregel nauwelijks bijdraagt aan het doel om te veel gewerkte uren in de zorgpiek te kunnen compenseren na de zorgpiek, daarbij geeft de afwijkende jaarspiegel administratief veel last en ontstaat er veel onduidelijkheid door. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie wordt de afwijkende jaarspiegel gestopt. Met ingang van 1 januari 2019 hebben alle VGZ-medewerkers weer een jaarspiegel die van 1 januari tot 31 december loopt. Als voor een medewerker in 2018 een afwijkende jaarspiegel gold, worden die medewerkers geïnformeerd over de omzetting van werkuren en vakantie-uren op 1 januari 2019.

Organisatieontwikkeling

De Unie is geïnformeerd over een aantal kleinere reorganisaties. Het gaat om functiewijzigingen, formatie-uitbreiding of verlies aan arbeidsplaatsen bij Data Management, Corporate Affaires, Kwaliteit en Innovaties en Contractmanagement. Het zal hier niet bij blijven, alle afdelingen moeten hun bijdrage leveren aan de bezuinigingen die in het middellange termijnplan zijn afgesproken. De divisies Zorg, KSO en Datacare werken aan de ontwikkeling van de plannen voor 2020.

Roostering klantcontact

De Unie heeft jarenlang veel klachten gehad over de roostersystematiek. Dit leidde tot veel onvrede onder de leden. In de cao-onderhandelingen heb ik uitgebreid over dit onderwerp gesproken. VGZ heeft de uitdaging opgepakt om de medewerkers meer invloed te geven op hun werktijden. In de nieuwe organisatiestructuur waarin teams van medewerkers samenwerken maakt het team zelf beslissingen over de werktijdverdeling. Ook voor de medewerkers die nog in de bestaande structuur werken wordt gezocht naar mogelijkheden.

Agenda volgende vergadering

Het volgende periodiek staan in ieder geval de volgende onderwerpen op de agenda.

  • Duurzaam doorwerken (ouderenbeleid)
  • Resultaat en ontwikkelingscyclus (RenO)
  • Overwegingen nieuw functiegebouw
  • Afspraken hoe de evaluatie van het persoonlijk opleidingsbudget wordt uitgevoerd

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht of is er informatie om te delen met De Unie? Neem dan contact met mij op via telefoon 06-52522091 of per e-mail inge.de.vries@unie.nl.