De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Verslag periodiek overleg Rabobank 29 oktober 2018

Maandag 29 oktober 2018 was er weer periodiek overleg tussen De Unie, de andere bonden en HR van de Rabobank. Verschillende onderwerpen kwamen langs op de overlegtafel. Hieronder de opsomming.

Bankieren 3.0

De medewerkers in scope van bankieren 3.0 moeten eerder hun GROW! notes invullen. Hun HR-cyclus moet tenslotte gereed zijn als zij overgaan naar een andere afdeling en/of andere leidinggevende. Het plaatsingsproces van de medewerkers binnen de 14 regio’s gebeurt zowel digitaal als handmatig. HR heeft een tool ontwikkeld die het afspiegelen digitaal doet. Om er zeker van te zijn dat het correct verloopt, doet het plaatsingsteam het proces daarnaast ook nog handmatig.

Ontwikkelbudget

Tot nu toe is 29% van het totale budget in 2018 gebruikt, met nog 8,5 miljoen in aanvraag. De verwachting is dat dit eind 2018 boven de 50% komt. Is het budget nog niet opgemaakt, klikt dan hier voor ons aanbod.

Cash 2020

Het outsourcingstraject Cash 2020 is met de OR afgestemd en heeft weinig personele impact. Ben jij één van de medewerkers die wel meegaat naar GSN, meld je dan zo spoedig mogelijk via e-mail emanuel.geurts@unie.nl voor een stem over de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Mantelzorg

De Unie heeft dit jaar aandacht gevraagd voor mantelzorg binnen de Rabobank en gewezen op het feit dat de bank een certificaat kon aanvragen bij Stichting Mantelzorg & Werk. De bank heeft dit gedaan en is nu erkend als een mantelzorgvriendelijke organisatie. Op de landelijke mantelzorgdag zal HR hier meer aandacht aan geven binnen de bank. Er komt ook een aparte pagina voor mantelzorg op het HR-portaal waar medewerkers en mantelzorgers alle zaken rondom mantelzorg bij de bank op zullen vinden.

Workday

De komst van het nieuwe HR-systeem is een internationaal project aangezien het voor alle landen geldt waar de bank medewerkers heeft. Eind februari 2019 gaat het ‘live’ voor iedereen. De huidige afspraken over arbeidsvoorwaarden worden overgezet in het nieuwe HR-systeem, maar ook de HR-module GROW! Workday is mobiel toegankelijk en alle personele data in Workday zijn beschermd binnen wetgeving van EU.

WIEG

De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) heeft een koppeling met het partnerverlof in de Rabobank cao. Nu is het zo dat er 2 wettelijke vrije dagen zijn voor de partner ongeacht de arbeidsomvang en 3 dagen partnerverlof vanuit de cao. WIEG zorgt er voor dat per 1 januari 2019 er 5 dagen zijn die wel gerelateerd zijn aan de arbeidsomvang. De bank doet het voorstel om de 3 dagen partnerverlof uit cao te handhaven tot 1 juli 2020. Per juli 2020 geldt de nieuwe wettelijke norm van 5 weken met doorbetaling van 70% van het loon.

FGH

De perikelen rondom de eerdere overgang van onderneming (OvO) vanuit de FGH Bank zijn voorbij. De leden zijn akkoord met de keuze in arbeidsvoorwaarden die de bank alsnog biedt.

Sociaal plan

  • De ledenraadpleging in verband met de wijzigingen in het sociaal plan over reistijd meer dan 1 ½ uur, verloopt positief. De stemming loopt nog tot 31 oktober 2018. Als het rond is, komen er ook voorbeelden bij de Q&A’s over de verschillende situaties en de reistijd.
  • Er komt een aanvullende reiskostenvergoeding woon-werk bij tweede verplaatsing binnen 24 maanden. De extra kilometers worden vergoed zoals oorspronkelijk de bedoeling was. De Rabobank maakt een ‘Memorie van Toelichting’ waarin de toepassing van het sociaal plan staat.
  • Parkeren; Er wordt beleid ontwikkeld bij grote wijzigingen van locaties. Dit punt wordt nader uitgewerkt en komt terug op de agenda van het periodiek overleg.

Engagement scan

De resultaten van de engagement scan tot en met Q3 2018 zijn besproken. De bank heeft analytics opgebouwd om ook te kunnen meten wat goed werkt en wat niet. De directieraad heeft uit 25 thema’s er vier gekozen om te verbeteren, te weten samenwerken, visie, inspirerend management en energie hebben aan het einde van de dag. Op deze vier is er ook verbetering genoteerd naast nog 12 andere thema’s. Ook zijn er negen zaken minder gescoord dan het kwartaal er voor. Ga het gesprek aan op de afdeling als dit nog niet is gebeurd!

Future of Work

Het rapport over de toekomst van werk is uit en is beschikbaar op het intranet van de bank. Schrijver Jan Nieuweboer heeft ons een toelichting op het rapport gegeven. Onderzoek leverde twee punten op die nog niet in HR strategie stonden, te weten serial craftmanship en networked organisation. Met behulp van strategic resource planning (SRP) en zogeheten ‘vlekkenplannen’ wil de bank inzicht geven in de kwaliteit en kwantiteit van werk in de toekomst bij de bank. De bank en de bonden gaan hier nog nader over in gesprek met elkaar in de komende periode.

Contact

Zijn er naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met mij via emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-52522074.