De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Verslag periodiek overleg Rabobank 13 december 2018

Op donderdag 13 december 2018 was er periodiek overleg tussen De Unie, de andere bonden en HR van de Rabobank. Het was een niet zo volle agenda deze keer. Hieronder de items die voorbij kwamen.

Plaatsmakersregeling

Er is voor het eerst gebruik gemaakt van de aangepaste en verruimde plaatsmakersregeling. Bij de passende functie RCP/PM is de meerderheid van de medewerkers die voor de plaatsmakersoptie hebben gekozen ook niet geplaatst. Er zijn geen medewerkers geplaatst die wel van de plaatsmakersregeling gebruik hadden willen maken.

Bankieren 3.0

De eerste kring (Gelderland-Zuid) is over en de overgang is goed gegaan. De staven van de Rabobank zijn als laatst aan de beurt. Bankieren 3.0 wordt na afloop geëvalueerd, waarbij ook aanpassingen op regelingen en beleid worden meegenomen.

Workday

De implementatie van HR-systeem Workday is opnieuw uitgesteld en gaat nu 20 mei 2019 live. Wel lopen er in de komende maanden pilots in andere landen.

Simplify@Scale

De beweging Simplify@Scale is toegelicht. Het doel is om een lean organisatie in te richten. Bijvoorbeeld door op het klantproces de hele keten aan te pakken waarbij digitalisering en robotisering ook invloed hebben. Er is een pilot opgestart bij vermogensopbouw. Daar kunnen dan eventueel arbeidsplaatsen vervallen, maar dat is geen doelstelling vooraf.

WIEG

De wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is kort besproken. De Unie heeft daar nog een reactie op gegeven en de bank komt met een aangepast voorstel.

Ontwikkelbudget

Tot oktober zijn er 4.200 opleidingsaanvragen binnengekomen en is er voor 18,5 miljoen geboekt via Time2Grow. We zitten op 77% benutting van het ontwikkelbudget over eerste twee jaar samen en er zit nog wat in de pijplijn. Buiten de catalogus boeken is nu gesloten, er kan alleen nog binnen de catalogus geboekt worden. Overigens is buiten de catalogus boeken maximaal 10% in eerste aanleg afgewezen. We hebben bij de onderhandelingen een inspanningsafspraak gemaakt op het volledig benutten van het ontwikkelbudget. Als er eventueel geld over is, dan gaan we het daar met elkaar over hebben. Het vloeit niet per definitie terug naar de bank.

Reistijdencriterium

De wijzigingen in het sociaal plan over reistijd meer dan 1½ uur zijn akkoord gevonden door de leden en verwerkt in een aangepast sociaal plan per 1 december 2018. De locatie op de Windhontlaan in Utrecht start met ongeveer 600 man, 4 hebben gekozen om niet mee te gaan en de rest wel. Een flinke groep van 46 medewerkers gaat het proberen een heel kleine groep komt boven de twee uur uit en valt in het sociaal plan.

Reiskostenvergoeding

Er is een aanvullende reiskostenvergoeding woon-werk bij een tweede verplaatsing binnen 24 maanden. De extra kilometers worden vergoed zoals oorspronkelijk afgesproken.

Parkeerautorisatie

De criteria voor parkeerautorisatie bij de specialistenteams zijn getoond. Zo zijn medische reden, frequent zakelijk autovervoer, OV-ratio, kinderen op kinderopvang en overige reden om tot toewijzing van een parkeerplek te komen. Per januari 2019 start dit nieuwe beleid.

Pensioenfonds

Op 6 november 2018  heeft het Rabobank pensioenfonds de online talkshow “Kom maar op met de toekomst” gegeven. Via de interne Rabolink: http://rabo.nl/dhis02gt kan je deze terugzien.

Contact

Zijn er naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met mij via emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-52522074.