De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Verslag ledenvergaderingen NN Group en Delta Lloyd

De afgelopen twee weken zijn er ledenvergaderingen gehouden over het voorstel voor een cao en het sociaal plan voor NN. De Unie heeft negen ledenvergaderingen gehouden. Deze ledenvergaderingen zijn goed bezocht. We hebben veel onderwerpen kunnen toelichten en vragen kunnen beantwoorden. Leden gaven aan blij te zijn met de informatieve bijeenkomsten.

Informatie

Bij de ledenvergaderingen is een PowerPoint-presentatie gebruikt. Op veler verzoek wordt deze presentatie aan de leden ter beschikking gesteld. Download hier de presentatie. In de presentatie zijn enkel aanvullingen toegevoegd. Tijdens de ledenvergaderingen werd veel gevraagd om duidelijker aan te geven hoeveel medewerkers bovenschalig worden in het voorstel van NN. En het bleek voor veel leden onduidelijk wat de gevolgen zijn van het voorstel om het nabestaanden pensioen (NP) voortaan op risicobasis te verzekeren.

Zolang een medewerker in dienst is en mocht komen te overlijden, dan krijgt de partner een pensioenuitkering. Als de medewerker uit dient gaat dan geldt die verzekering op risicobasis niet meer. Als de medewerker uit dienst gaat dan krijgt hij of zij de keuze om een uitruil te doen. De medewerker levert dan een stukje van het eigen pensioen in en daarvoor in de plaats komt er een stukje nabestaanden pensioen. Het eigen pensioen wordt dan lager. Maar daartegenover staat dat er een nabestaanden pensioen is ingekocht.

Als de medewerker uit dienst gaat omdat hij of zij met pensioen gaat dan kan er ook een uitruil plaatsvinden om nabestaanden pensioen in te kopen.

Eén en ander is natuurlijk afhankelijk van de eigen situatie. Of er wel of geen partner is. Of de een partner een eigen pensioen heeft dat wel of niet voldoende is.  En als de medewerker ergens anders in dienst treed hoe daar het pensioen is geregeld.

De kosten daarvan zijn inzichtelijk gemaakt in de presentatie.

Besluitvorming

Een vraag die veel gesteld wordt is of dit voorstel kan worden aangenomen als alleen NN- of alleen Delta Lloyd- medewerkers voor stemmen? Bij Delta Lloyd moeten de leden van alle drie de vakorganisaties voor stemmen omdat hier de overeenkomsten opengebroken worden. Bij NN is in principe het akkoord van de leden van twee van de drie vakorganisaties voldoende. Maar vakorganisaties streven ernaar om samen op te trekken. Zowel de vakorganisaties als de werkgever hebben duidelijk gemaakt dat een instemming van beide groepen (NN en Delta Lloyd) nodig is om een nieuwe cao tot stand te brengen.

Stemprocedure verlengd

De Unie heeft aangekondigd de stemming over de cao en over het sociaal plan te laten lopen tot uiterlijk 21 januari 2019. De andere vakorganisaties hebben de stemmogelijkheid pas opengezet op 16 januari 2019 en hebben op 21 januari 2019 nog geen uitslag. De Unie heeft daarom besloten de stemming langer open te houden. Stemmen mag nog tot uiterlijk 27 januari 2019.

Contact

Zijn vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem contact op door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl of harma.pethke@unie.nl