De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Verkiezingen voor de Ledenraad van De Unie

In februari 2020 zijn er verkiezingen voor de Ledenraad van De Unie. Wij zoeken kandidaten en ieder lid van De Unie kan zich verkiesbaar stellen. Lees verder over de Ledenraad en deze verkiezingen. Enthousiast geworden? Meld je dan vóór 6 november 2019 aan als kandidaat!

De Ledenraad

Het beleid en de koers van onze vereniging De Unie wordt bepaald door de Ledenraad. Deze bestaat uit 12 leden onder leiding van de voorzitter van De Unie. Een lid van de Ledenraad wordt voor 4 jaar gekozen en kan daarna nog één keer voor een volgende termijn herkozen worden.

Wat verwachten wij van de leden van de Ledenraad?

Wij zoeken betrokken leden die interesse hebben in de vereniging, de behartiging van de belangen van onze leden en de ontwikkelingen binnen de vakbeweging. Dit is geen eenvoudige klus en je moet wel wat in je mars hebben om hierover mee te kunnen praten. Wij hebben daarom competenties opgesteld, die vind je hier.

Bovendien moet je beschikbaar zijn voor de vergaderingen. De Ledenraad vergadert 5 keer per jaar en deze vergaderingen vinden overdag plaats. De reiskosten worden vergoed.

Daarnaast zit ieder lid van de Ledenraad in een commissie. Deze commissies bepalen zelf hun vergaderschema, maar zij vergaderen ook meestal overdag. Voor elke commissievergadering wordt een vacatie- en een reiskostenvergoeding betaald.

Hoe verloopt de procedure van de kandidaatstelling?

  • Leden kunnen zicht tot  6 november 2019 kandidaat stellen door via deze link het formulier in te vullen. Wij vragen daarbij om in maximaal 140 woorden om de kandidaatstelling te motiveren. Deze motivatie zal ook de tekst zijn op basis waarvan de leden hun stem op de kandidaat kunnen uitbrengen.
  • Met iedere kandidaat zal er in november of december een assessmentgesprek plaatsvinden. Deze gesprekken vinden overdag plaats en bij die gelegenheid zal er ook een foto gemaakt worden die gebruikt wordt op de verkiezingswebsite.
  • Een week later worden de kandidaten uitgenodigd voor een proef-vergadering van de Ledenraad onder leiding van de voorzitter van De Unie. Deze vindt plaats op 4 december 2019.
  • De verkiezingscommissie stelt daarna de lijst met kandidaten definitief vast en op 17 februari 2020 starten de verkiezingen. Deze duren 2 weken en de 12 kandidaten met de meeste stemmen zijn gekozen.

Meer informatie?

Voor meer informatie of het stellen van vragen is de ambtelijk secretaris bereikbaar via harry.van.herpen@unie.nl.