De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

VDL erg voortvarend

Op woensdag 30 januari 2019 of donderdag 31 januari 2019 hebben de medewerkers in een gesprek vernomen in welke groep ze gaan vallen binnen VDL Hengelo: in het onderdeel dat werkzaamheden gaat verrichten voor Siemens, in het onderdeel dat werkzaamheden gaat verrichten voor ASML, of VDL heeft op dit moment geen plek voor de medewerker voorzien binnen VDL Hengelo. Als de medewerker in de laatste groep valt, kan ik me voorstellen dat de wereld op zijn kop staat. Dit bericht bevat informatie voor deze groep.

Status van de brief 

In de brief die de medewerkers hebben gehad, staat aangegeven dat hij of zij per direct is vrijgesteld van werkzaamheden. Of dat er voor de medewerker nog een aantal maanden backlogwerkzaamheden zijn voorzien. Weet dat De Unie en haar collega-bonden nog in overleg treden met VDL Hengelo over de indeling van medewerkers. Zo zijn wij benieuwd hoe VDL de medezeggenschap heeft betrokken bij dit proces.

In de brief staat geen formele aanzegging. Dus de brief zegt in feite nog niet zo veel over het vervolgtraject.

Vrijgesteld van werkzaamheden. En nu?

Op het moment dat de werknemer vrijgesteld is van werkzaamheden, verandert er juridisch niets aan de arbeidsverhouding met VDL. Dat betekent dat als de werkgever in gesprek wil met de medewerker,  daar gehoor aan moet worden gegeven. Verder zijn de gebruikelijke regels van toepassing. Dus bij ziekte, volgt een ziekmelding. En bij verlof, moet de werknemer dat ook op de gebruikelijke manier aanvragen. De werkgever hoeft de werknemer geen reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer te verstrekken in een periode van vrijstelling van werk.

Mobiliteitstraject en vaststellingsovereenkomst nog niet verplicht

VDL heeft de medewerker overgenomen via een OVO (Overgang van Onderneming) van Siemens Hengelo.  Als gevolg van de OVO gaan er geen banen verloren. Wel kan het zijn dat VDL nu tot de conclusie komt dat er niet voor iedereen werk is binnen VDL Hengelo. De waarschuwing dat dit in de lucht hing, is al wel een aantal maanden bekend. Maar nu VDL de medewerkers een brief heeft gegeven, is het dus ook een voornemen van VDL.

Naar onze mening moet VDL daarom een adviesaanvraag indienen bij de medezeggenschap voor een voorgenomen reorganisatie. Pas nadat de medezeggenschap daar een advies over heeft uitgebracht mag VDL uitvoering geven aan deze voorgenomen reorganisatie. Uit telefonisch contact met VDL op 5 februari 2019 blijkt dat VDL de situatie anders beoordeelt. Hoe het ook zij, er is nog discussie over hoe het traject er vanaf nu uit komt te zien.

Dat betekent dat als VDL de werknemer binnenkort een vaststellingsovereenkomst aanbiedt, dat daar niet op in hoeft te worden gegaan. Datzelfde geldt voor het starten van het mobiliteitstraject.

Ik krijg signalen dat VDL toch voortvarend te werk gaat als het gaat om de start van de mobiliteitstrajecten. Dat zet de sfeer onder druk. En dat kan betekenen dat de werknemer zich in een onplezierige positie voelt zitten.

Om hier iets aan te doen, heb ik in dit bericht jouw rechten en plichten toegelicht. Daarnaast proberen De Unie en haar collega-bonden zo snel mogelijk met VDL Hengelo om tafel te komen, om deze situatie te bespreken. En om te proberen goede afspraken te maken voor het vervolgtraject na 30 en 31 januari 2019 voor de medewerkers. Wij hebben VDL verzocht om in de week van 11 februari 2019 samen om tafel te gaan.

En nu verder?

Zit de medewerker in een situatie waarbij ze het gevoel hebben niet onder de druk uit te kunnen komen? Neem dan contact met mij op. Dan kunnen we samen bespreken hoe we hier het beste mee om kunnen gaan.

Zodra er nieuwe informatie bekend is over hoe om te gaan met het mobiliteitstraject of een aangeboden vaststellingsovereenkomst, informeer ik de Unie-leden daarover. Tot die tijd hoeft de medewerker niet aan deze twee zaken mee te werken, maar mag dat op basis van vrijwilligheid wel.

Ik heb dit ledenbericht ook naar VDL gestuurd. Zodat ze weet wat De Unie haar leden heeft geadviseerd.

Vragen of opmerkingen?

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op via e-mail hans.korver@unie.nl of bel 06-5252 2073.