De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Vakbondscontributie ASML

Zoals je waarschijnlijk weet staat in de nieuwe cao Metalektro op welke wijze de vakbondscontributie door de leden dit jaar zou worden gedeclareerd bij de werkgever. Dat kan namelijk op twee manieren, namelijk conform artikel 6.7 en 3.7.8. Op basis van de signalen die wij van verschillende leden hebben ontvangen, hebben we begrepen dat de directie van ASML niet alle twee de regelingen willen toepassen.

Op basis hiervan hebben wij dit in ons laatste periodieke overleg met de werkgever besproken en ASML opgeroepen om de beide regelingen toe te passen. ASML wil niet ingaan op ons verzoek. Dat is ook in de brief van 6 november 2019 formeel aan de vakorganisaties medegedeeld.

Als reactie hierop heeft De Unie samen met de andere vakorganisaties deze brief naar de directie van ASML toegestuurd.

We zullen afhankelijk van de reactie van ASML met onze leden in overleg gaan om eventuele vervolg stappen te bespreken.

We houden onze leden op de hoogte!

Vragen of opmerkingen?

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij, belangenbehartiger Suat Koetloe op. Ik ben bereikbaar via e-mail suat.koetloe@unie.nl of bel 06-5252 2061.