De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Vakbonden sluiten deal met Tata Steel

03 juli 2020

In de avond en nacht van 2 op 3 juli 2020 heeft De Unie samen met de collega-vakbonden een deal gesloten met Tata Steel Nederland, waar ook Tata Steel Europe haar goedkeuring aan heeft gegeven.
 

Maximaal binnengehaald
Wij nemen onze pet af en maken een diepe buiging voor jou en je collega’s die een ongekende actiebereidheid aan de dag hebben gelegd. Onder die druk is alles vloeibaar geworden.
 
Op alle eisen waarover Tata Steel Nederland gaat, is maximaal binnengehaald. Het werkgelegenheidspact wordt ongewijzigd verlengd tot 1 oktober 2026. Er zal geen apart sociaal plan komen want eventuele reducties in arbeidsplaatsen zal via natuurlijk verloop of vrijwillig vertrek plaatsvinden. Het generatiepact is verlengd tot 1 januari 2025. De governance structuur zal niet veranderen. Er komt een strategisch plan voor Tata Steel Nederland waarin concreet aandacht is voor duurzaamheid, toekomstbestendigheid, winstgevendheid en de impact op klimaat en omgeving.
 
Nederlandse vakbonden in direct gesprek met Tata Steel Europe
Met Tata Steel Europe gaan we de komende tijd, tot 1 september 2020, afspraken maken over de structuur waarin Tata Steel Nederland en IJmuiden zullen opereren en wat dat betekent voor de geïntegreerde site IJmuiden. Omdat dit een dossier is wat op het bordje ligt van Tata Steel Europe, is De Unie van mening dat we dat ook op die tafel moeten bespreken. Onze eisen omtrent het behoud van de geïntegreerde waardeketen van de site IJmuiden staan daarmee nog fier overeind.
 
Ledenvergadering en definitief protocol
De tekst moet nog in een definitief protocol gegoten worden. Zodra dat klaar is, krijg je de kans om je stem uit te brengen over het protocol. Ook zullen we, ondanks de vakantietijd, weer een digitale ledenvergadering organiseren waarin jij en je Unie-collega’s vragen kunnen stellen over het gelopen traject en het resultaat. Een uitnodiging hiertoe volgt met het opsturen van het protocol. Daarbij zal ook nadere uitleg gegeven worden over wat we precies hebben afgesproken.
 
Nogmaals, geweldig dat we gezamenlijk goed hebben opgetrokken. Samen hebben we de toekomst van jouw werk en dat van heel Tata Steel Nederland een stuk zekerder en veiliger gemaakt. Tot snel.
 
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe. Juist nu is een goed moment om even afstand van je werk te nemen.
 
Met vriendelijke groet,
De Unie-onderhandelingsdelegatie
 
Jack Heeremans
Yvonne Adelaar
Gertjan Tommel, 06 5252 2034, gertjan.tommel@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid