De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Vakantiegeld, het is bijna weer zover

De meeste mensen krijgen het vakantiegeld in de maand mei uitbetaald. In de wet is geregeld dat vakantiegeld wordt berekend over de periode 1 juni tot en met 31 mei. Wel kan er worden afgeweken van deze periode, dit moet dan staan in de cao, het bedrijfsreglement of je arbeidsovereenkomst.

Hoeveel vakantiegeld krijg je?

Je hebt minimaal recht op 8% van je bruto jaarsalaris, maar soms krijg je meer dan 8%. Hoeveel procent vakantiegeld je krijgt, staat in je arbeidsovereenkomst of cao.

Betalingen voor meerwerk, overuren en vaste toeslagen tellen ook mee voor de berekening van jouw vakantiegeld. Het gaat hierbij om toeslagen die een vast onderdeel zijn van je loon, zoals onregelmatigheidstoeslag en provisie.

Je eventuele winstuitkering en je eindejaarsuitkering worden niet meegenomen in deze berekening.

Uitzondering

Is je bruto maandsalaris hoger dan drie keer het wettelijk minimumloon, dan mag je werkgever over het bedrag dat hier bovenuit komt minder of zelfs geen vakantiegeld berekenen. Dit moet dan wel in je arbeidsovereenkomst of cao zijn afgesproken.

Wanneer?

  • Meestal betaalt je werkgever het vakantiegeld volledig uit in de maand mei of juni, maar het kan ook maandelijks worden uitgekeerd. Wanneer je vakantiegeld wordt uitbetaald, kan je vinden in je arbeidsovereenkomst of cao.
  • Is er niets schriftelijk afgesproken, dan betaalt je werkgever het vakantiegeld uiterlijk in juni uit.
  • Ga je uit dienst en heb je vakantiegeld opgebouwd dat nog niet is uitbetaald, dan zal je werkgever dit uitbetalen bij de eindafrekening.

Klopt mijn ontvangen vakantiegeld?

Je werkgever moet het vakantiegeld apart specificeren op de loonstrook. Hierdoor is makkelijk te controleren of de hoogte van je vakantiegeld klopt.

Vragen?

Betaalt je werkgever jouw vakantiegeld te laat of niet uit? Of is het bedrag te laag? Of heb je hier andere vragen over? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je hierbij helpen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345-851 963, maar je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.