De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Vakantiegeld, het is bijna weer zover

De meeste mensen krijgen vakantiegeld in mei of juni uitbetaald. De wet bepaalt dat vakantiegeld wordt berekend over de periode 1 juni tot en met 31 mei. In je cao, bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomst kan een afwijking van deze periode staan. In deze blog gaan we in op de berekening van het vakantiegeld, uitzonderingen en hoe vakantiegeld werkt gedurende de corona-uitbraak.

Hoe wordt mijn vakantiegeld berekend?

Per jaar ontvang je minimaal 8% van je brutojaarsalaris aan vakantiegeld. Soms krijg je meer. Hoeveel procent vakantiegeld je precies ontvangt, staat in je arbeidsovereenkomst, bedrijfsreglement of cao. Naast de uren die je standaard werkt, tellen betalingen over meerwerk, overuren en vaste toeslagen ook mee. Hierbij gaat het om toeslagen die een vast onderdeel zijn van je loon. Denk aan onregelmatigheidstoeslag en provisie.

Je eventuele winstuitkering en eindejaarsuitkering zijn niet meegenomen in de berekening voor het vakantiegeld.

Ben je ziek? Dan loopt de opbouw van je vakantiegeld gewoon door. Was je loon lager – bijvoorbeeld 70% – gedurende je ziekteperiode? Dan bouw je vakantiegeld op over dat lagere loon.

Vakantiegeld en uitzonderingen

Is je brutomaandsalaris hoger dan drie keer het wettelijk minimumloon? Dan mag je werkgever over het bedrag dat hier bovenuit komt minder of zelfs geen vakantiegeld berekenen. Dit moet wel in je arbeidsovereenkomst of cao zijn afgesproken.

Wanneer krijg ik vakantiegeld?

  • Meestal betaalt je werkgever het vakantiegeld volledig uit in mei of juni, maar een maandelijkse uitkering kan ook van toepassing zijn. Wanneer je vakantiegeld krijgt, is te vinden in je arbeidsovereenkomst of cao.
  • Is er niets schriftelijk afgesproken? Dan betaalt je werkgever het vakantiegeld uiterlijk in juni uit.
  • Ga je uit dienst en heb je vakantiegeld opgebouwd dat nog niet is uitbetaald? Dan zal je werkgever dit naar rato van het jaar uitbetalen bij de eindafrekening.

Klopt mijn ontvangen vakantiegeld?

Je werkgever moet het vakantiegeld apart specificeren op de loonstrook. Hierdoor is makkelijk te controleren of de hoogte van je vakantiegeld klopt.

Corona en vakantiegeld: hoe zit het?

Vroeg je werkgever vanwege de corona-uitbraak een NOW-regeling aan? Dan ontvangt je werkgever met de subsidie ook een compensatie voor de opbouw van de vakantiebijslag voor de maanden maart, april en mei – de maanden waarover de subsidie voor de loonsom wordt toegekend.

Het overige deel van de vakantiebijslag waarop je recht hebt wordt niet gesubsidieerd, maar is uiteraard wel aan je verschuldigd. Ga hierover in gesprek met je werkgever.

Vragen over corona en je werk of over je vakantiegeld?

Betaalt je werkgever jouw vakantiegeld te laat of niet uit? Of is het bedrag te laag? Of heb je andere vragen over je vakantiegeld of corona en jouw werk? Hier beantwoorden we alle vragen rondom corona en jouw werk. Neem gerust contact met ons op.  Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345-851 963, maar je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.