De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Voortgang cao-overleg 8 december 2021

09 december 2021

De cao-onderhandelingen zijn nog volop in beweging. Er zijn heel veel onderwerpen waar we overeenstemming over moeten bereiken. De onderwerpen die serieus geld kosten nemen veel tijd in beslag. Hieronder geef ik een verslag van 8 december 2021.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Looptijd

We praten inmiddels over een cao met de looptijd van één jaar. De inflatie is nu fors. We kunnen niet inschatten hoe de inflatie zich in de loop van 2022 zal ontwikkelen. Wij willen daarom alleen een meerjarige cao afsluiten als we kunnen afspreken dat in het tweede jaar tenminste de inflatie wordt gecompenseerd. Jouw werkgever wil dat risico niet lopen.

Vrijwillig vervroegd uittreden

De zogenaamde RVU-vrijstellingsregeling is voor veel leden van De Unie een belangrijke wens. Het UWV heeft de kosten van deze regeling uitgerekend. Maar het UWV heeft ook principiële bezwaren tegen deze regeling. Jouw werkgever beroept zich op het uitgebreide beleid dat men heeft op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het UWV stelt dat voor medewerkers die aangeven dat zij het werk vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen niet meer aankunnen, een passende oplossing binnen het UWV wordt gezocht.

Pensioen

De pensioenpremie moet met ingang van 1 januari 2022 worden verhoogd met 2,7% naar 22,7%. Van deze premieverhoging moet de werkgever 1,8%-punt betalen en de werknemer 0,9%-punt. Dit merk je in je besteedbare inkomen voor 2022. We hebben een alternatief, de premie terug laten zakken naar 20%, maar dan moet het pensioenfonds een opbouwkorting doorvoeren. Een opbouwkorting is nadelig voor de werknemers.

Salarisverhoging

Wij hebben een salarisverhoging van 4% gevraagd. We hebben de salarisvraag nog niet verlaagd gedurende de onderhandelingen. Sinds we de 4% hebben gevraagd is de inflatie toegenomen. Dus de noodzaak voor een goede salarisverhoging is alleen maar gestegen. Het UWV biedt een salarisverhoging van 2,2% op 1 januari 2022.

Het nieuwe werken

Onder de term het nieuwe normaal ontwikkelt het UWV een visie op de manier waarop het werk kan worden georganiseerd als iedereen weer naar kantoor kan komen. Het UWV wil graag een extra jaar om dit te onderzoeken. Het UWV is wel bezig om het aantal vierkante meters kantoorruimte te verminderen omdat men er van uitgaat dat fulltime op kantoor werken niet meer terugkomt.

De Unie wil nu enkele basis afspraken in de cao vastleggen:

  • Thuiswerken kan niet verplicht worden opgelegd.
  • Een vergoeding voor thuiswerken. (Het UWV stelt 2,- euro per dag voor, De Unie wil de fiscale mogelijkheden volledig benutten, dit is 2,- euro per thuisgewerkte dag en 40,- euro per maand).
  • Een goede voorziening voor de inrichting van de thuiswerkplek.

Ook vinden we het belangrijk om vast te leggen dat het UWV en de vakorganisaties met elkaar in gesprek gaan als er ingrijpende veranderingen in wetgeving zijn. Het covidbeleid van de overheid lijkt zich uit te gaan breiden naar de arbeidsrelatie. Wij vinden dat de sociale partners daarover gaan, niet de overheid.

Het verschil van visie op de reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer is nog niet opgelost. Het UWV vindt dat zij moet bewerkstelligen dat medewerkers niet in de auto naar kantoor komen. Daarom wil ze de auto kilometers met maar 10 cent per gereden kilometer vergoeden. Daarnaast zit er ook een maximum op het aantal kilometers dat voor vergoeding in aanmerking komt. UWV stelt dat dit overeenkomt met de reiskostenregeling in het pre-covid tijdperk.

Overeenstemming

Op een aantal onderwerpen zijn we dicht bij overeenstemming.

Wij verwachten overeenstemming te kunnen bereiken over het voorstel om het sociaal plan te verlengen.

Er zijn ook enkele onderwerpen die door de werkgever zijn ingebracht waar we waarschijnlijk wel in mee kunnen gaan. Bijvoorbeeld:

  • De wens om in de cao te regelen dat een arbeidsmarkttoeslag kan worden gegeven.
  • Het voorstel om de derde WW-jaar afspraak te verlengen met 5 jaar.

Vervolg

Het overleg van 8 december 2021 was het laatste overleg dat voor dit jaar was gepland. Omdat we willen proberen er toch uit te komen, is op 13 december een extra cao-overleg ingelast.

Contact

Geef jouw mening door zodat ik, belangenbehartiger Inge de Vries, daarmee rekening kan houden bij het overleg. Dit kan door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl Je kunt ook contact met mij opnemen als je vragen hebt naar aanleiding van dit bericht. Ik wil je vragen graag beantwoorden.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

UWV: Uitslag stemming cao

De stemming bij De Unie is afgerond. Veel leden hebben hun stem uitgebracht. Hartelijk dank daarvoor. De uitslag geeft een…

Word gratis lid