De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Voorbereiding nieuwe pensioenregeling UWV

22 juli 2022
UWV cao overleg De Unie

Vanaf 1 januari 2023 wordt waarschijnlijk de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP) van kracht. Ten minste, deze wet de WTP wordt nog dit jaar behandeld door het parlement. Omdat de wetswijziging ingrijpend is zijn de vakorganisaties en UWV zich wel aan het voorbereiden. We doen dit in goed overleg met het bestuur van het pensioenfonds UWV.

ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Wet Toekomst Pensioen

Wat gaat er veranderen? Met de nieuwe wet gaan pensioenfondsen over naar een nieuw pensioenstelsel, gebaseerd op een beschikbare premieregeling. Dit is een regeling waarin niet een bepaalde pensioenaanspraak wordt toegezegd, maar waarin een pensioenpremie wordt afgesproken. De wet kent een overgangsperiode tot uiterlijk 1 januari 2027. Dus we hebben tijd om de verandering van de pensioenregeling zorgvuldig te bespreken. Een van deze gespreksonderwerpen is het invaarvraagstuk.

Wat is invaren?

Invaren betekent dat het opgebouwde pensioen wordt ingebracht in het nieuwe pensioenstelsel met een omzetting naar persoonlijke pensioenvermogens. Het bestuur van Pensioenfonds UWV beslist over het invaren op verzoek van sociale partners. Pensioenen gaan na het invaren meebewegen met ontwikkelingen in de economie. Als gevolg van deze overdracht veranderen de rechten en aanspraken van de (gewezen-)deelnemers. De nieuwe pensioenregeling, met een heel nieuwe set aan afspraken, gaat immers van toepassing worden op het geld dat je al hebt gespaard.

Hoe ging het vroeger?

Cao-partijen hebben in het verleden vaker pensioenregelingen gewijzigd. Dit is altijd gedaan zonder collectieve waarde-overdracht. Juist omdat vakorganisaties en werkgevers juridisch niet de opgebouwde rechten van (gewezen-)deelnemers mochten aantasten. Wijzigingen die terugwerkten naar het verleden waren alleen toegestaan als alle (gewezen-)deelnemers hier expliciet mee instemden. Er werd daarom vaak gekozen voor het sluiten van een regeling, uiteraard met waarborgen dat de opgebouwde rechten ook voor de toekomst hun waarde zouden behouden.

Wijziging pensioenregeling onder WTP

In de WTP is invaren juist het uitgangspunt. Bij de keuze voor invaren streep je de toezeggingen die in het verleden zijn gedaan door het pensioenfonds feitelijk door. En je geeft medewerkers in ruil daarvoor rechten op basis van de nieuwe regeling. De overheid gaat ervan uit dat invaren zoveel voordelen biedt dat hierdoor de collectieve waardeoverdracht zonder toestemming van betrokkenen gerechtvaardigd wordt.

Agenda
1 september 2022         cao symposium
5 september 2022         stuurgroep nieuwe pensioenstelsel (o.a. over invaren)
14 september 2022       ledenvergadering De Unie over pensioen
26 september 2022       stuurgroep nieuwe pensioenstelsel (besluitvorming invaren)

Uitnodiging ledenvergadering

Invaren is een zeer complex vraagstuk. Ik vind het belangrijk dat leden van De Unie goed geïnformeerd zijn. En kunnen meedenken over de besluiten die we nemen.
Daarom organiseert De Unie een online ledenvergadering.

Datum:              woensdag 14 september 2022
Tijdstip:             12.00 tot 13.00 uur
Opgeven:           opgeven voor deze ledenvergadering kan hier
Voor wie:           leden van De Unie werkzaam bij UWV en gepensioneerden die lid zijn van De Unie

Meer informatie

De Unie is aangesloten bij de VCP (vakcentrale voor professionals). Op de website van de VCP staan enkele filmpjes waarin het nieuwe pensioenstelsel wordt uitgelegd. Je kunt ze hier vinden.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries via inge.de.vries@unie.nl of te bellen met 06-52522091.

 

[print_link]

 

 

 

Gerelateerde berichten

UWV: cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen bij UWV verlopen dit jaar bijzonder moeizaam. De ruimte die UWV wil of kan bieden voor salarisverhoging past…

Word gratis lid