De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

UWV verslag cao-onderhandelingen

Na een aantal onderhandelingsrondes zijn we er nog niet uit. Wel zijn er een aantal stappen gezet. Hieronder de punten waarover gesproken is. Op 13 maart 2019 is het volgende overleg gepland.

Loon

Het loonbod van UWV is nog onveranderd. Wel wil UWV het laten ingaan op 1 januari.

Vitaliteitspact

Ook is gesproken over het vitaliteitspact. Medewerkers vanaf 62 jaar kunnen in een gesprek met de leidinggevende aangeven of ze hier gebruik van willen maken. Alleen als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang kan dit worden afgewezen. Hierbij moet je denken aan vacatures die niet kunnen worden vervuld. Het is dus altijd een ja tenzij.

Verder is er een mogelijkheid dat medewerkers onder de 62 jaar, voor een korte periode, hiervan gebruik maken in een knellende werk-privé situatie.

Andere punten

  • Looptijd zal ongeveer 2 jaar worden
  • Sociaal plan wordt verlengd, ook met 2 jaar
  • Keuzeplan wordt verruimd
  • De Unie wil de gratificatie omzetten in een structurele loonsverhoging. UWV wil ook stoppen met de gratificatie, maar op een andere manier aan medewerkers teruggeven
  • Flexibele schil terug naar 14 of 15%
  • Project draagvlak vakbonden wordt verlengd
  • Financiële bijdrage aan vakbondswerk in ontwikkelingslanden
  • Daggeld vergoeding: UWV komt met voorstel om dat af te kopen

Op 13 maart 2019 wordt het overleg voortgezet.

Zijn er vragen naar aanleiding van deze brief, mail naar Harma.Pethke@unie.nl.