De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Uitslag stemming cao

14 januari 2022

Uitslag stemming

Een meerderheid van de leden van De Unie heeft aangegeven dat zij zich niet kunnen vinden in de uitkomst van de cao-onderhandelingen. Het onderhandelingsresultaat was door De Unie neutraal aan de leden voorgelegd. In een toelichting is per onderwerp duiding gegeven. De leden hebben op basis hiervan hun eigen mening kunnen vormen. Dit heeft dus geleid tot een negatief stemresultaat.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Toelichting op de uitslag

Circa 37% van de stemmers was positief. Deels gaven deze leden aan dat wat hen betreft een evenwichtig onderhandelingsresultaat was bereikt. Een ander deel gaf aan in te stemmen omdat door hen werd ingeschat dat dit het hoogst haalbare resultaat was.

Circa 60% van de stemmen was negatief. Veel leden hebben de moeite genomen om een uitgebreide reactie te geven met de redenen waarom zij tegen hebben gestemd. En waarom de positieve onderdelen van het akkoord voor hen niet opwegen tegen de onderdelen waar ze ontevreden over zijn.

De meest genoemde redenen om tegen te stemmen zijn:

  • De collectieve salarisverhoging is niet voldoende voor koopkrachtbehoud
  • De RVU-afspraak ontbreekt
  • Reiskostenvergoeding ander vervoer is onvoldoende

Collectieve salarisverhoging en werkdruk

De collectieve salarisverhoging is voor veel van de tegenstemmers de belangrijkste reden. UWV heeft het afgelopen jaar veel van de medewerkers gevraagd. Daarbij is de werkdruk erg hoog en deze lijkt eerder hoger te worden dan dat er een oplossing komt. Men geeft aan dat UWV als blijk van waardering ook een keer met een genereuze salarisverhoging had moeten komen.

Reiskostenvergoeding en RVU

De reiskostenvergoeding ander vervoer wordt ook genoemd als reden om tegen te stemmen. Voor medewerkers, die in delen van het land wonen waar het openbaar vervoer minder goed geregeld is, voelt het niet eerlijk dat zij in de toekomst kosten moeten maken om naar hun werk te kunnen gaan. Voor hen is dit een zwaarwegend punt. De RVU is een regeling die gericht is op de oudere medewerkers. Ook hier geldt dat voor een kleinere groep leden, dit een zwaarwegend onderwerp is.

Toch een cao

De Unie zal de cao niet tekenen. De meerderheid van de leden heeft zich hiertegen uitgesproken. En wij respecteren de mening van de leden. Omdat de leden van de andere vakorganisaties wel akkoord zijn gegaan, komt de cao echter wel tot stand. UWV vindt het voldoende als drie van de vier vakorganisaties tekenen.

Hoe gaat het verder

UWV geeft wel aan het belangrijk te vinden dat De Unie betrokken blijft bij de uitwerking van deze cao, en dat wij onderhandelen over de cao voor 2023. Ik heb de afgelopen dagen overleg gevoerd met UWV om duidelijk te maken waarom leden van De Unie zich tegen dit cao-akkoord hebben uitgesproken. Ik, belangenbehartiger Inge de Vries, vind het belangrijk dat de afweging van de leden, hun zorgen en hun onvrede door de werkgever wordt gehoord. Het moet duidelijk zijn dat dit cao-akkoord niet juichend is ontvangen. Daarbij heb ik ook de nuances aangegeven omdat veel leden wel bereid zijn om in te stemmen. Ook hun stem is een onderdeel van ons verhaal.

Jouw werkgever zegt goed te willen begrijpen waar medewerkers ontevreden over zijn. En ook te willen werken aan arbeidsvoorwaarden met een breder draagvlak. Als voorbeeld heeft UWV aangegeven om de werkdrukproblematiek beter te willen onderzoeken.

Doelstelling 2023

Het komend jaar staan een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda.

  • De Unie wil onderzoeken hoe we de arbeidsvoorwaarden bij UWV beter kunnen laten aansluiten op de wensen en behoeften van de medewerkers.
  • We zijn bezig met de onderhandelingen over een nieuwe pensioenregeling.
  • De UWV-cao voor 2023 moet afgesloten worden.

Dit zijn belangrijke onderwerpen voor jouw toekomst. Heb je vragen hierover? Neem dan contact met mij op. Je kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel mij via: 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

UWV: Uitslag stemming cao

De stemming bij De Unie is afgerond. Veel leden hebben hun stem uitgebracht. Hartelijk dank daarvoor. De uitslag geeft een…

Word gratis lid