De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

UWV: Nieuwe cao en sociaal plan

Na een lange periode is er een akkoord behaald voor een nieuwe cao en sociaal plan voor UWV. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen. Het is een cao voor alle generaties. We zijn tevreden over het resultaat en leggen dit resultaat positief aan de leden voor.

Hoofdlijnen

Het akkoord is voor een periode van twee jaar. Per jaar is er een structurele loonsverhoging van 3%. Er is een afspraak gemaakt over een vitaliteitspact (80-90-100) zodat oudere medewerkers vanaf 62 jaar duurzaam kunnen werken tot hun AOW-leeftijd. Voor medewerkers onder de 62 jaar kan deze regeling voor maximaal 6 maanden ingezet worden bij dreigende disbalans tussen werk en privé. Jonge ouders kunnen nu al gebruik maken van verlof bij de geboorte van een kind. Ook zullen er minimaal 500 vaste contracten worden aangegaan. En het sociaal plan wordt ongewijzigd verlengd. Het hele akkoord is hier na te lezen.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief, mail dan naar harma.pethke@unie.nl