- De Unie - https://www.unie.nl -

UWV cao, we zijn er nog niet uit

Vorige week was er weer een online cao-overleg. Het overleg verliep in een goede sfeer, maar we zijn er nog niet uit. We hebben gesproken over loon en pensioen. Hieronder een kort verslag wat we hebben besproken en al afgesproken.

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Pensioen

In het overleg hebben we gesproken over de pensioenpremie voor het jaar 2021. Ook hebben we gesproken met het bestuur van het Pensioenfonds. Ieder jaar wordt er door het pensioenfonds een berekening gemaakt hoeveel premie er nodig is. De premie voor 2021 zal boven de 20% uitkomen. Voor de premie van volgend jaar zal de premie egalisatiereserve worden ingezet. Ook UWV zal een deel van de extra benodigde premie 0,4% inleggen. De details volgen later, omdat we nog bezig zijn met de teksten. De teksten komen als ze klaar zijn op DWU. En later ook in de tekst van het cao-akkoord.

Nu er een nieuw landelijk pensioenakkoord is, zullen we begin volgend jaar starten met een studie hiernaar. Er zijn verschillende mogelijkheden en er zullen keuzen gemaakt moeten worden. Het is goed om hier inzicht in te krijgen, wat mag, wat kan en wat moet.

Loon

Ook hebben we gesproken over de salarisverhoging. UWV wil graag een looptijd van 1 jaar afspreken. Het loonbod is 1,3% op 1 maart 2021. En een éénmalige uitkering van € 200,- op 1 januari 2021. Hier liggen we nog ver uit elkaar. Daarbij een tijdelijke thuiswerkvergoeding van € 25,- per maand, naar rato van je dienstverband.

Reiskosten

De reiskostenregeling is ook aan de orde geweest. Op het intranet van UWV is hier aandacht aan besteed. UWV is nu aan de slag om dit juridisch uit te laten zoeken. We hopen dat we hier snel bericht over krijgen.

Vervolg

Het vervolg overleg staat gepland voor 18 januari 2021.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht dan kun je mailen naar harma.pethke@unie.nl