De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: cao-resultaat

09 juni 2021

UWV-onderhandelingsresultaat bereikt

Na een lange periode van onderhandelingen is er nu een akkoord bereikt voor een nieuwe cao en een verlenging van het huidige sociaal plan.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Hoofdlijnen van de afspraken:

  • Cao voor 1 jaar, van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022.
  • Structurele loonsverhoging 1.7% per 1 januari 2021. Dus met terugwerkende kracht (We kwamen van 1.3%).  Met een minimum van € 60,- bruto per maand, naar rato omvang dienstverband. Met dit minimum komen de lagere schalen wat hoger uit.
  • Eenmalige uitkering van € 100,- bruto naar rato omvang dienstverband, te betalen na afsluiten van de cao.
  • UWV betaalt pensioenpremie 0.4%, zodat de maximale opbouw kan worden bereikt in 2021.
  • Thuiswerkvergoeding van € 43,30 netto per maand in 2021 naar rato werktijdfactor.
  • Zo snel mogelijk inregelen van het geboorteverlof voor meeroudergezinnen.
  •  Het huidige sociaal plan wordt verlengd met een jaar, van 1 april 2021 tot 1 april 2022.
  • De vergoeding van de wachtdienstregeling wordt per 1 januari 2021 verhoogd met 2%-punt. De vergoeding van 5% wordt daarmee verhoogd naar 7%, de vergoeding van 10% wordt verhoogd naar 12%.
  • Een aantal studie-afspraken over: Het nieuwe normaal, de flexibele schil, verlofmogelijkheden en het goede gesprek.

Het hele akkoord is hier te lezen.

Breng je stem uit

De onderhandelingen hebben lang geduurd. Over de studie waren we het sneller eens. Maar het loonbod van 1.3% vonden we echt te laag. UWV hield heel lang vast aan de 1.3%. We hebben hier met de leden over gesproken. Ook hebben we dialoogsessies gehouden met de leden, de voorzitter van de raad van bestuur en het hoofd HRM. Uiteindelijk heeft UWV daar goed naar geluisterd en zijn ze met een beter bod gekomen van 1.7% structureel. Daarmee is een grote stap en ook een laatste stap gezet door UWV. Kortom het meest haalbare is nu bereikt. We hebben niet alle punten kunnen behalen. Maar wel een markconforme thuiswerkvergoeding en ook de maximale pensioenopbouw voor 2021. Daarom leggen we dit akkoord ter stemming aan de leden voor.  De leden kunnen stemmen  tot 25 juni 2021, 12.00 uur.

Contact

Zijn er vragen over deze deze nieuwsbrief stuur dan een e-mail naar de belangenbehartiger, Harma Pethke, via e-mail harma.pethke@unie.nl of bel met 06-52522056.

 

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

UWV: Uitslag stemming cao

De stemming bij De Unie is afgerond. Veel leden hebben hun stem uitgebracht. Hartelijk dank daarvoor. De uitslag geeft een…

Word gratis lid