De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

UWV: akkoord voor een nieuwe cao

Na een lange periode is er een akkoord behaald voor een nieuwe cao UWV. Binnenkort kunnen de leden stemmen over het akkoord.

Het is een cao voor alle generaties. Het akkoord is voor een periode van twee jaar. Per jaar is een structurele loonsverhoging van 3%.

Er een afspraak gemaakt over een vitaliteitspact (80-90-100) zodat ouderen vanaf 62 jaar duurzaam kunnen werken tot hun AOW-leeftijd. Voor medewerkers onder de 62 jaar kan deze regeling voor maximaal 6 maanden ingezet bij dreigende disbalans tussen werk en privé. Jonge ouders kunnen nu al gebruik maken van verlof bij de geboorte van een kind. Ook zullen er minimaal 500 vaste contracten worden aangegaan. En het sociaal plan wordt ongewijzigd verlengd.

Binnenkort kunnen de leden hun stem uitbrengen.

Lees hier alvast het hele akkoord.